Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Digitálna evidencia dokladov - BMD Sken

V kanceláriach daňových poradcov má efektívne práca, čo sa týka času a výdavkov, vysokú prioritu. V tom Vás podporí softvér BMD rôznymi spôsobmi. V oblasti elekronickej evidencie dokladov je k dispozícii široké spektrum produktov pre Vašich klientov.

Možnosti elektronickej evidencie dokladov: 

BMD Sken: klient naskenuje doklady

Prostredníctvom programu BMD Sken klient naskenuje doklady a prevedie ich do databoxu daňového poradcu. Voliteľne môžu byť zasielané aj z lokálne nainštalovaného e-mailu Client.

BMD Sken: klient naskenuje doklady a využije možnosť evidencie vopred

Možnosť manuálnej evidencie údajov už pri skenovaní - evidencia vopred prostredníctvom BAKATO cez BMD.com.

Klient naskenuje doklady a využije automatickú evidenciu údajov vopred prostredníctvom prekladu OCR zo skenov

Načítané údaje sa okamžite zobrazia. Pozícia načítaných údajov sa na skene zvýrazní farebným označením, čím sa podstatne uľahčí kontrola údajov. Kvalita vyhľadávania sa zlepší, čim častejšie sa naskenuje dokument rovnakého druhu. V prípade výskytu chybných načítaní je možná ich okamžitá oprava manuálnym zadaním.

Formát XML

Tu ide o štrukturovaný elektronický formát. V tomto formáte je možné zaúčtovať e-faktúru so softvérom BMD. Formát XML (ebInterface) sa využije aj pri elektronických faktúrach voči spolku.

Kód QR

BMD využíva túto technológiu a je schopné načítať kód QR aj prostredníctvom programu BMD Sken. Kód QR na faktúre obsahuje informácie o platbe k jednotlivej faktúre. Tým pádom nezáleží na tom, či faktúry rôznych dodávateľov vyzerajú odlišne. To bola doteraz prekážka pri rozširovaní naskenovaných faktúr. Vďaka kódu QR, ktorý obsahuje všetky údaje faktúry a banky (IBAN, BIC), sa stane ich manuálne zadávanie zbytočným.
 

BMD Business Software – správna voľba pre Váš podnik!

BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 990

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Xing
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Folgen Sie uns auf Kununu
Folgen Sie uns auf Instagram
Go2Assist

Go2Assist

Clientsinfo

Clientsinfo

Mám záujem

Mám záujem

Zavolať

Zavolať

Poraďte mi

Poraďte mi

Prihlášky na BMD Newsletter

Newsletter

E-mail

E-mail