Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

BMD Com: jednoznačne viac komfortu pre Vašich klientov

Osobná starostlivosť o Vašich klientov je veľmi silný faktor pokiaľ ide o úspech. S BMD Com zistíte, o koľko transparentnejšia, jednoduchšia a hlavne efektívnejšia môže byť spolupráca s Vašimi klientmi. Pripojte Vašich klientov do vlastnej internej informačnej siete. BMD Com - klientska platforma - doručí Vašim klientom úplne novú informačnú dimenziu dostupnú prostredníctvom prehľadnej platformy.

Popri všeobecných informáciach klientov a termínoch tu nájdete aj nasledujúce informácie:

 

 • vyhodnotenia v skutočnom čase, analýza hospodárskych vyhodnotení
 • dokumenty - zmluvy, rozhodnutia a veľa ďalších
 • interaktívne zoznamy (,,voľné miesta", ,,návrhy na platby")
 • formuláre na stiahnutie
 • internetová evidencia pokladničnej knihy

 

Cez internetový portál má Váš klient jednoduchý prístup k uloženým a cez internetový prístup sprístupneným informačným úrovniam 24 hodín denne a 7 dní v týždni.
Klient dokáže vykonať aj upload naskenovaných dokladov - k bezpapierovému účtovníctvu. To všetko pomocou smartfónu s aplikáciou BMD Com. A svet informácií sa pre Vašich klientov otvorí.

Aplikácia BMD Com App: Váš vstup do internetovej platformy

Možnosti dopytu sa orientujú podľa bodov v hlavnom menu, ktoré sú znázornené na vstupnej obrazovke. Kancelária nastaví oprávnenia pre klienta. Od nich závisí, ktoré hlavné menu a programy sa ukážu.

Funkcie CRM: dôležité pre informácie klientov a výmenu údajov

Takto sa postaráte o Vášho klienta a zjednodušíte výmenu údajov:

 • Dokumenty
 • Moji správcovia
 • Formuláre na stiahnutie
 • Termíny
 • Klientske info

Všetky dokumenty so sprístupňovacím znakom (zmluvy, rozhodnutia, vyhodnotenia atď.) sú pripravené na zobrazenie. Dokumenty, ktoré si klient už pozrel budú označené. Optimálne: Zobrazené dokumenty je možné filtrovať, napr. podľa kategórií. Klient môže kedykoľvek vyvolať Moji správcovia. Týmto spôsobom vie, ktoré osoby sa oňho zo strany kancelárie starajú (aj s fotografiou) a tiež, ktoré výkony boli dohodnuté. Priamy kontakt medzi klientom a spravujúcou osobou je možný, vďaka zobrazeniu telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.

Formuláre na stiahnutie mimoriadne zjednodušia prácu klienta. Vyžaduje sa vzorová predloha určitej činnosti? Heslo znie: jednoducho si stiahnite predlohu. Keď boli termíny označené  sprístupňovacím znakom, je možné jednoducho zobraziť údaje termínov spolu s termínmi v správe termínov BMD. Vďaka Klientskym info obdrží klient chronologicky zoradený prehľad klientskych informácií. Jednotlivé dokumenty, ktoré sa tam nachádzajú, sa otvoria prostredníctvom jednoduchého dotyku.

Databox: Jednoduchý prísun dokladov

U daňového poradcu je zriadený Databox klienta, kde prebieha jednoduchá výmena údajov. Príklad? Účtovníctvo vedené v podniku sa prenensie k daňovému poradcovi na bilancovanie. Po bilancovaní prebehne výmena údajov späť smerom ku klientovi. 

Doklady k účtovaniu je tiež možné jednoducho preniesť. Funkcia Databox umožňuje prenos lokálne naskenovaných dokladov na zúčtovanie k daňovému poradcovi. Doklady sa automaticky dostanú do priečinka bezpapierového spracovávania dokladov. Váša výhoda: tieto doklady sú bez nejakých medzikrokov k dispozícii daňovej kancelárii na spracovanie. 

Je nutný okamžitý prenos dokladu do kancelárie daňového poradcu a účtovného priečinka prideleného klientovi? Je to také jednoduché: odfotografujte doklad smartfónom

Funkcie finančného účtovníctva

Hlavné vyhodnotenia a analýzy finančného účtovníctva sú dostupné aj prostredníctvom internetovej platformy. Okrem toho môžete jednoduché účtovné prípady predpripraviť a zaplatiť faktúry. 

Vďaka analýze hospodárskych vyhodnotení exaktne analyzujete prevádzku: od hromadného zobrazenia až po jednotlivé riadky v dokladoch. Je k tomu archivovaný doklad? Tak potom si aj ten pozrite prostredníctvom internetovej platformy. Pomocou účtovného listu môžete vyvolať všetky druhy účtov. Príslušný pôvodný dokument je archivovaný pod položkou dokladu? Tak potom ho hneď vyvolajte cez smartfón. Zoznam voľných miest je možné nielen zobraziť, ale aj určiť v ňom zablokovanie upomínania a platby. Výhoda: kancelária môže vykonať priebeh upomienok a prevody.
 

BAKATO: Vaša efektívna výhoda

Evidencia pokladničnej knihy môže prebehnúť odkamkoľvek buď cez PC, alebo PAD. Je takto umožnená evidencia pomocou webu pre bankové, pokladničné a tovarové knihy príjmov. Počas evidencie položiek môže byť prenesený aj pôvodný doklad - pomocou modulu na skenovanie, ktorý Vám poskytne BMD. Kancelária môže vopred zaevidované doklady skontrolovať a nasledovne automaticky zaúčtovať. Pripojené pôvodné doklady sa automaticky premiestnia do archívu klienta a to pri príslušnej položke účtu. Tieto pôvodné doklady je možné vyvolať z archívu, účtovnej pozície alebo nákladového strediska.

Časové funkcie: riadenie cez BMD Com

Časová evidencia umožní spolupracovníkom klientov evidenciu ich časov - online, všade, kde je k dispozícii internet. Časové evidencie prostredníctvom BMD Com zvýšia efektívnosť. Prezenčná listina ale aj časové evidencie konkrétneho spolupracovníka je možné - v závislosti od oprávnenia - zobraziť.

Evidencia a zúčtovanie výdavkov na cestovanie (služobné cesty)

Pohodlne evidujte výdavky na cestovanie klienta resp. spolupracovníka klienta počas ciest alebo z domu. Optimálne to funguje pomocou internetového zúčtovania výdavkov na cestovanie BMD.

Minimálne požiadavky (internetové pripojenie, Internet Explorer) - maximálny úžitok:

 • 24-hodinová dostupnosť evidencie ciest 
 • okamžité vyhodnotenia ciest + zobrazenie sumy na vyplatenie 
 • žiadosť o povolenie ciest + povolenia 
 • výtlačok prehľadu jednej cesty alebo dokopy 
 • evidencia centrálne jedným pracovníkom alebo jednotlivo za každého spolupracovníka

BMD Business Software – správna voľba pre Váš podnik!

BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 99

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Xing
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Folgen Sie uns auf Kununu
Folgen Sie uns auf Instagram
Go2Assist

Go2Assist

Clientsinfo

Clientsinfo

Mám záujem

Mám záujem

Zavolať

Zavolať

Poraďte mi

Poraďte mi

Prihlášky na BMD Newsletter

Newsletter

E-mail

E-mail