Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Klientský portál BMD Com: jednoznačne viac komfortu pre Vašich klientovOsobná starostlivosť o Vašich klientov je veľmi silným faktorom úspechu. S BMD Com zistíte, o koľko transparentnejšia, jednoduchšia a hlavne efektívnejšia môže byť spolupráca s Vašimi klientmi. Pripojte Vašich klientov do vlastnej internej informačnej siete. Klientská platforma BMD Com ponúka Vašim klientom úplne novú informačnú dimenziu dostupnú prostredníctvom prehľadnej platformy.
 

Popri všeobecných informáciach klientov a termínoch tu nájdete aj nasledujúce informácie:

 • vyhodnotenia v reálnom čase, analýza podnikových výsledkov
 • dokumenty - zmluvy, rozhodnutia a mnoho ďalších
 • interaktívne zoznamy (,,otvorené položky", ,,platobné príkazy")
 • formuláre na stiahnutie
 • webové vedenie pokladničnej knihy

Prostredníctvom internetového portálu má Váš klient jednoduchý prístup k uloženým a pre webový prístup sprístupneným úrovniam informácií 24 hodín denne / 7 dní v týždni.
Klient tu dokáže taktiež nahrať naskenované doklady - na bezpapierové zaúčtovanie. To všetko pomocou smartfónu a aplikácie BMD Com. A svet informácií bude pre Vašich klientov otvorený.
 

Aplikácia BMD Com: Váš vstup do webovej platformy

V platforme sa orientuje podľa položiek v hlavnom menu, ktoré sú zobrazené na vstupnej obrazovke. Kancelária nastaví pre klienta oprávnenia. Od nich závisí, ktoré položky hlavného menu a programy budú viditeľné.

Funkcie CRM: dôležité pre informácie klientov a výmenu údajov

Pomocou týchto funkcií zabezpečíte Vášmu klientovi potrebné informácie a zjednodušíte výmenu údajov:

 • Dokumenty
 • Zodpovedné osoby
 • Formuláre na stiahnutie
 • Termíny a úlohy
 • Chat
 • Klientské informácie

Všetky dokumenty sprístupnené pre platformu (zmluvy, rozhodnutia, vyhodnotenia atď.) sú pripravené na zobrazenie. Dokumenty, ktoré si klient už pozrel sa na pozadí označia. Optimálne: Zobrazené dokumenty je možné filtrovať, napr. podľa kategórií. Klient môže kedykoľvek otvoriť zodpovedné osoby. Teda vie, ktoré osoby (možné aj s fotografiou) sa v účtovnej kancelárii starajú o jeho rôzne agendy a tiež to, ktoré služby boli dohodnuté. Priamy kontakt medzi klientom a zodpovednou osobou je možný pomocou zobrazenia telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.

Formuláre na stiahnutie klientovi mimoriadne zjednodušia prácu. Ak klient potrebuje vzorovú predlohu alebo formulár na vyplnenie, vďaka platforme si ju klient sám dokáže veľmi jednoducho stiahnúť. Ak sú termíny označené príznakom sprístupnenia pre web, je možné jednoducho zobraziť všetky termíny vrátane relevantných infomácií v správe termínov BMD. Pomocou chatu zrýchlite komunikáciu s klientom ohľadom konkrétnej agendy. Vďaka klientským informáciám získa klient chronologicky zoradený prehľad klientskych informácií. Jednotlivé dokumenty, ktoré sa tam nachádzajú, sa otvoria jednoduchým kliknutím.

Databox: jednoduchý prenos dokladov

V účtovnej kancelárii je zriadený Databox klienta, pomocou ktorého prebieha jednoduchá výmena údajov. Príklad? Účtovníctvo vedené v podniku sa prenesie do účtovnej kancelárie na zostavenie účtovnej závierky. Po dokončení závierky sa údaje prenesú naspäť ku klientovi. 

Doklady na účtovanie je taktiež možné jednoducho preniesť. Funkcia Databox umožňuje prenos lokálne naskenovaných dokladov na zaúčtovanie do účtovnej kancelárie. Doklady sa automaticky dostanú do priečinka pre bezpapierové spracovanie dokladov. Váša výhoda: tieto doklady sú bez akýchkoľvek medzikrokov k dispozícii v účtovnej kancelárii na spracovanie.

Je potrebný okamžitý prenos dokladu do účtovnej kancelárie a účtovného priečinka prideleného klientovi? Je to veľmi jednoduché: odfotografujte doklad smartfónom

Funkcie finančného účtovníctva

Dôležité vyhodnotenia a analýzy z finančného účtovníctva sú taktiež dostupné prostredníctvom webovej platformy. Okrem toho je možné predpripraviť jednoduché účtovné prípady alebo uhradiť faktúry. 

Pomocou podnikovo-hospodárskej analýzy detailne analyzujete podnik: od súhrnného zobrazenia až po jednotlivé riadky dokladov. Je k tomu archivovaný doklad? Tak aj ten si môžete zobraziť prostredníctvom webovej platformy. Pomocou prehľadu účtu môžete prezerať pohyby na všetkych druhoch účtov. Je pod účtovným zápisom archivovaný príslušný dokument dokladu? Tak aj ten si môžete otvoriť priamo v smartfóne. Zoznam otvorených položiek je možné nielen zobraziť, ale taktiež v ňom interaktívne nastaviť blokáciu upomienok a platieb. Výhoda: účtovná kancelária môže vykonávať agendu upomienok a platieb.

BaKaWa: Vaša efektívna výhoda

Vedenie pokladničnej knihy môže prebiehať odkiaľkoľvek buď cez počítač alebo tablet. Tým je umožnená evidencia bankových, pokladničných a tovarových kníh cez web. Popri evidencii jednotlivých položiek môže byť prenesený aj dokument dokladu - pomocou modulu na skenovanie, ktorý Vám poskytne BMD. Kancelária môže vopred zaevidované doklady skontrolovať a následne automaticky zaúčtovať. Pripojené dokumenty dokladov sa automaticky uložia do archívu klienta a to pre jednotlivé účtovné riadky. Tieto dokumenty dokladov je možné otvoriť z mnohých miest - ako z archívu, tak aj z účtovného zápisu alebo nákladového strediska.

BMD Business Software – správna voľba pre Váš podnik!

BMD Business Solutions s.r.o.

Nám. 1. mája 7991/9

SK-81106 Bratislava - Staré Mesto

+421 220 861 990

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Go2Assist

Go2Assist

Clientsinfo

Clientsinfo

Mám záujem

Mám záujem

Zavolať

Zavolať

Poraďte mi

Poraďte mi

Prihlášky na BMD Newsletter

Newsletter

E-mail

E-mail

BMD Médiá

Médiá