Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Bilancovanie - základné funkcie

BMD základný bilančný balíček je praktický a efektívny pracovný nástroj na vytvorenie mesačných reportov, ročných závierok a príslušných analýz k nim.

 

BMD Checklisty

Chcete realizovať rozsiahle projekty ako sú vytvorenie bilančných a skúšobných správ alebo ročných závierok? Zrejme si kladiete nasledujúcu otázku: Kedy, čo a v akom poradí robiť?

BMD základný bilančný balíček Vám pomôže tieto otázky zodpovedať a prevedie Vás rôznymi pracovnými postupmi.

 

V Checklistoch sú zhrnuté všetky nevyhnutne činnosti a nasleduje systémom podporované vedenie a podpora užívateľa pri bilacovaní s doplňujúcimi možnosťami dokumentovania. Zodpovedaním otázok sa aktivujú ďalšie otázky príp. činnosti alebo - podľa odpovede - budú rozpoznané ako nie nevyhnutné a automaticky odfiltrované preč. Tieto inteligentné checklisty sa sa teda automaticky prispôsobia situácii a pomôžu vyhnúť sa zbytočnej práci a tým šetria čas.

Popisy mnohých aktivít majú pomôcť novým pracovníkom pri prvých krokoch v oblasti bilancovania a tým výrazne skrátiť čas zapracovania. 

 

Ďalšie výhody BMD Checklistov

 • pracovný pokrok je vyobrazený pomocou symbolov (otvorené, v práci, vybavené, nie nevyhnutné)
 • ku každej pozícii môžu byť uložené dokumenty, poznámky, pracovné tabule, spätné otázky, termíny a úlohy
 • štandardné postupy môžu byť zadané (napr. štandardná ročná závierka, bilančná správa, kontrolná správa).

Členenie účtov

Na priradenie účtov sú dané k dispozícii štandardné členenia pre všetky zhodnotenia vyhotovené pomocou BMD.

Tieto predlohy môžete kedykoľvek zmeniť a prispôsobiť vlastným potrebám:

 • priradenie účtu môžete rýchlo a jednoducho zmeniť kliknutím myši
 • môže byť zvolených a (pre)členených aj viac účtov súčasne 
 • môžete uložiť členiace texty vo vzťahu na kanceláriu alebo klientov alebo zmeniť štandardné texty
 • členenie môže byť prevzaté zo štandardného účtovného plánu alebo od už existujúceho klienta
 • pomocu "pridelenia účtov" musia byť účty len jediný raz pridelené a všetky zhodnotenia budú automaticky zostavené správne.
 • program automaticky skontroluje technickú správnosť priradenia účtov.

 

Vyhodnotenia

Na jedno kliknutie myšou dostanete voľne spracovateľné vyhodnotenia – predpripravené od BMD ako štandard. Súčasne môžu byť uložené ďalšie ľubovoľne rôzne vyhodnotenia:

 • Vyhodnotenia môžu byť vytvorené až za štyri predchádzajúce roky, s percentom výpočtu (napr. hodnota v % bilančnej sumy, hodnota v % tržieb), s analýzami odchýliek (medziročne) a to absolútne, prípadne v percentách.
 • Vyhodnotenia si môžete prezerať príp. tlačiť do Vami definovateľnej hĺbky (až 5 úrovní) – s alebo bez detailu účtu.
 • Môžete rýchlo a úplne bez námahy prepínať z jedného do druhého hodnotenia – ako aj od klienta ku klientovi. 

To by Vás tiež mohlo zaujímať:

Bilančné checklisty

 

BMD Business Software – správna voľba pre Váš podnik!

BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 990

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Xing
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Folgen Sie uns auf Kununu
Folgen Sie uns auf Instagram
Go2Assist

Go2Assist

Clientsinfo

Clientsinfo

Mám záujem

Mám záujem

Zavolať

Zavolať

Poraďte mi

Poraďte mi

Prihlášky na BMD Newsletter

Newsletter

E-mail

E-mail