Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Bilančné checklisty

Využite inteligentné Checklisty od BMD na zostavenie ročnej závierky:

Checklisty "s rozšírenou funktionalitou" pre

 • bilancovanie
 • bilančnú analýzu,
 • účet príjem-výdaj
 • prebytkový účet...

S inteligentnými checklistami pre bilancovanie, vyvinutými BMD, je užívateľ pri bilancovaní vedený a podporovaný dodatočnými dokumentačnými funkciami.

Zodpovedaním otázok sa aktivujú ďalšie otázky príp. činnosti alebo - podľa odpovede - budú rozpoznané ako nie nevyhnutné a automaticky odfiltrované preč. Checklisty sa teda automaticky prispôsobia situácii, pomôžu vyhnúť sa zbytočnej práci a tým šetria čas.

Ak bude teda napr. (ako na obrázku) otázka 6.4 či sa má checklist použiť na bilancovanie, zodpovedaná ako ÁNO, budú automaticky všetky otázky a činnosti bodu "Detailný checklist k bilancovaniu" aktivované ako nevyhnutné a všetky otázky a činnosti bodu "Bilancovanie bez detailného checklistu" automaticky deaktivované.

Tým je zaistené, že pri správnom zodpovedaní otázok budú všetky relevantné, v checkliste uvedené činnosti, navrhnuté k spracovaniu.

Možnosti dokumentácie:

Popri zodpovedaniu otázok, príp. vykonaniu navrhnutých činností sú navrhnuté rôzne možnosti dokumentácie:

 • poznámka: krátky záznam k danému bodu checklistu
 • odôvodnenie: vysvetlenie prečo bola zvolená daná odpoveď
 • pracovná tabuľa: tu môžu byť doplnené texty, tabuľky, obrázky,...; napr. k dokumentácii, čo má byť spracované, preúčtované príp. čo bolo ako zaúčtované,...
 • dokumenty: umožňuje prepojenia k BMD DMS a linky k externým dokumentom (explorer)
 • určenia: počas spracovania checklistov môžu byť zadané určenia, ktoré môžu byť nakoniec prefiltrované príp. vytlačené (napr. zoznam otázok pre poradu s mandantom)
 • spätné otázky: napr. k zdokumentovaniu komunikácie s mandantom, príp. vedúcim tímu
 • úlohy: vytvorenie úlohy k určitému bodu checklistu.

 

Popisy mnohých aktivít majú pomôcť novým pracovníkom pri prvých krokoch v oblasti bilancovania a tým výrazne skrátiť čas zapracovania. 

Každá otázka resp. činnosť má určitý status. Najprv sú všetky nutné činnosti otvorené. Počas ich spracovávania užívateľom sa automaticky ukáže status "v práci". Nakoniec bude užívateľom stanovený status "vybavené". Tým je poskytnutý veľmi dobrý prehľad o pracovných pokrokoch v projekte.

Všetky vybavené otázky môžu byť "vynulované" ďalším užívateľom ("princíp štyroch očí"). Vynulovaním všetkých aktivít je zaistené, že na uzavretom projekte už nemôže byť nič zmenené.

 

Nasledovný obrázok ukazuje, čo sme doteraz opísali a povie viac než tisíc slov:

Keďže v štandardnom checkliste nemôžu byť otázky navrhnuté všeobecne, sú tieto checklisty podľa potreby rozšíriteľné na jednotlivých mandantov.

Zhrnutie

Vďaka vecnému použitiu BMD-Checklistov pre bilancovanie budú všetky relevantné témy spracované a vybavené a následne bude aj hotová práca príslušne zdokumentovaná. Tým sa podarí ďalší krok k zabezpečeniu kvality v oblasti vytvárania ročných závierok.

Toto by Vás ešte mohlo zaujímať:

Bilancovanie - základné funkcie

 

BMD Business Software – správna voľba pre Váš podnik!

BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 990

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Xing
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Folgen Sie uns auf Kununu
Folgen Sie uns auf Instagram
Go2Assist

Go2Assist

Clientsinfo

Clientsinfo

Mám záujem

Mám záujem

Zavolať

Zavolať

Poraďte mi

Poraďte mi

Prihlášky na BMD Newsletter

Newsletter

E-mail

E-mail

BMD Médiá

Médiá