Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

BMD Bilancovanie – krok za krokom k ročnej závierke

Stojíte pred výzvou zostavovať mesačné reporty, ročné závierky a príslušné analýzy. BMD Bilancovanie Vás vo všetkom podporí – od prvého zostavovania prípravných uzávierok po konečnú ročnú závierku, súvahu a audítorskú správu.

 

Highlights BMD Bilancovania

 • mesačné reporty, ročné závierky a príslušné analýzy - profesionálne podporované pomocou Workflow
 • logicky zostavené a jasne štruktúrované
 • prispôsobené Vašim pracovným procesom
 • jednoduché priraďovanie účtov (pomocou Drag & Drop)
 • elektronické závierky


Vaše výhody

BMD Bilancovanie je logicky vytvorené a jasne štrukturované. Poradie činností v programe je možné individuálne prispôsobiť podľa Vašich potrieb tak, aby vyhovovalo Vášmu pracovnému postupu.

 • štruktúra checklistov
 • praxou osvedčené štandardy BMD
 • priamy prístup do BMD Účtovníctva a tým až k naskenovaným dokladom
 • jednoduché priraďovanie účtov (pomocou Drag & Drop)
 • rôznorodé vyhodnotenia (aj v anglickom jazyku)
 • elektronické závierky (E-Závierka, Závierka firemnej knihy, eBT)

Vyhodnotenia

V programe BMD Bilancovanie získate okolo 50 pôvodných predpripravených zostáv. K nim patrí napríklad:

 • krátkodobý výsledok hospodárenia
 • krátkodobý finančný report
 • súvaha a výkaz ziskov a strát podľa Obchodného zákonníka, metódou celkových alebo odbytových nákladov, súkromné nadácie, poistenia, IFRS
 • prehľad príjmov a výdavkov
 • prehľad prebytkov
 • prehľad peňažných tokov

Všetky tieto i ďalšie zostavy môžete ľubovoľne prispôsobiť na kanceláriu alebo vzťahujúc sa na mandantov alebo aj jednotlivé zostavy ukladať.

Výkazy a textové moduly

Súčasne k vyhodnoteniam získate 30 štandardných predlôh listov vrátane príslušných textových modulov v nemeckom a anglickom jazyku. Viac sa dozviete vo Výkaznícve

Checklisty

S pomocou voľne definovateľných checklistov môžete individuálne prispôsobiť sled programových prvkov Vašim požadavkám. Kedykoľvek môžete pridať, vymazať alebo zmeniť poradie riadkov v skupine úloh či pracovných krokov. Pracovné kroky nemôžu byť prehliadnuté. Kontrola postupu zobrazuje stav spracovania.

Viac detailov sa dozviete v bilančných checklistoch

BMD Analyzér

S BMD Analyzérom bilancie za okamih vykonáte analýzu Vašej súvahy. Na základe už existujúcich zostáv s BMD Analyzérom bilancie môžete zostaviť viac ako 40 rozličných diagramov. Tieto návrhy potom môžete ďalej prepracovať či jednotlivo doplniť.

Konsolidácia koncernu

V konsolidácii koncernu, ktorý je súčasťou BMD Bilancovania, môžete viesť ľubovoľné množstvo účtovníctiev súčasne. Získate detailné zobrazenie všetkých účtovníctiev a koncernových hodnôt rovnako ako detailnú koncernovú súvahu a výkaz ziskov a strát.

 

BMD má riešenie

BMD Bilancovanie je ideálnym riešením pre účtovných a daňových poradcov, audítorov a všetkých, ktorí prichádzajú do styku so zostavovaním ročných uzávierok, ich analýz alebo bilančných a audítorských správ.

Viac informácií k bilancovaniu

 

BMD Business Software – správna voľba pre Váš podnik!

BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 99

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Xing
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Folgen Sie uns auf Kununu
Folgen Sie uns auf Instagram
Go2Assist

Go2Assist

Clientsinfo

Clientsinfo

Mám záujem

Mám záujem

Zavolať

Zavolať

Poraďte mi

Poraďte mi

Prihlášky na BMD Newsletter

Newsletter

E-mail

E-mail