Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj
Dopyt

Dopyt

Zavolať

Zavolať

BMD DMS – Manažment dokumentov a archív

Od doručenej pošty až po bezpapierové účtovníctvo. Všetky relevantné informácie sú rýchlo a okamžite dostupné. Nezávisle od miesta a osoby, ktorá jednotlivý dokument archivovala. Profitujte z možností archivácie dokumentov, ktoré vám ušetria miesto. Tieto dokumenty je možné vyvolať rôznymi spôsobmi: indexáciou alebo prehľadávaním celého textu. Jeden a ten istý dokument je možné vyhľadať tak, ako to potrebujete. Napríklad podľa dátumu, obsahu atď. A to najlepšie: Dokument je založený iba raz. Systém manažmentu dokumentov od BMD je optimálne riešenie, ak chcete modernizovať Váš úložný priestor alebo už nemáte miesto vo Vašich regáloch na spisy.

 

 

Archivácia

Archivujte s BMDDMS prichádzajúce a odchádzajúce dokumenty, ktoré chcete rýchlo zatriediť, nájsť alebo si zobrať so sebou. Spoľahnite sa na bezpečnosť revízie BMDDMS. Je potvrdená zo štátom uznananej pozície. Úspešné a moderné podniky ako i správy sú schopné pracovať len vtedy, keď uchovávanie, vytváranie a poskytovanie informácií prebieha rýchlo, spoľahlivo a bezpečne. Tak ako v prípade softvéru na archiváciu a manažment dokumentov BMD.

 

Plne automatická archivácia z aplikácií BMD

Dokumenty vzniknuté v aplikáciách BMD (faktúry, honoráre a veľa ďalších) je možné archivovať automaticky. Tie sa zároveň plne automaticky zaindexujú. Z dokumentu je vždy možné vrátiť sa k pôvodnému dátovému záznamu. Máte napr. prístup z honorára na údaje výkonov v návrhu na honorár.

Archivácia dokumentov Office

Komfortne sa Vám podarí archivácia s Microsoft Office Add-Ins. Tie sa plne automaticky inštaláciou NTCS preberú z  Excelu, Wordu, Outlooku a Powerpointu. V programe Outlook rozpoznáte archivované e-maily podľa znaku ,,OK" v stĺpci archív.

Archivácia E-mailov

E-mailové procesy a komunikačné údaje sa stávajú neustále komplexnejšími. Požiadavky, ktoré sú kladené na archiváciu jednak zákonom, jednak podnikmi a súkromnými osobami, zohľadňujú túto komplexitu. Tu sa sústredíme na dlhodobé, nemenné a bezpečné uchovávanie elektronických správ.

Sken BMD

Do oblasti programu NTCS plne integrovaný sken pracoviska s preberaním údajov OCR, rozpoznávanie kódu QR und XML (ebInterface, ZUGFeRD) Vám umožní

Vďaka pripomienkovej funkcii je nemožné zabudnúť vykonať zmeny dokumentu.

Dokumenty je možné jednoducho prevziať do archívu aj z iných aplikácii Windows, ako Windows-Explorer, prostredníctvom Drag & Drop. Je to možné aj obrátene.

Prinzíp štyroch očí: BMD workflow dokumentov

Organizujte vykonávanie zmien prichádzajúcej pošty s workflow dokumentov. Po skenovaní budú zmluvy, rozhodnutia, listy, atď. priradené zodpovednému spolupracovníkovi a predurčený interný workflow vo Vašom podniku. So sytémom workflow dokumentov sa dôverné dokumenty skontrolujú interne ,,medzi štyrmi očami" a zodpovedný ich schváli. Prostredníctvom nášho klientského portálu BMD Com je možné nakoniec plne automaticky sprístupniť dokumenty klientom. V každom prípade máte prehľad, kto, kedy, ako pracuje resp. pracoval na dokumente.

 

Oprávnenia

Vy riadite pomocou oprávnení, kto má oprávnenia na čítanie a písanie jednotlivých dokumentov. Uvádzanie verzií sa postará o históriu zmien. Pomocou oprávnení sa určí, či máte prístup na objekt alebo nie, resp. ktoré funkcie s ním môžete vykonávať a ktoré nie sú dovolené. Zadávajte oprávnenia k archívom, zákazníkom/dodávateľom alebo funkciám (odstraňovanie dokumentov). Zadávanie práv na písanie a čítanie je možné aj pre jednotlivé polia.

 

 

Päť výhod softvéru CRM od BMD

Úplná integrácia

Jeden manažment vzťahov s klientami pre celý podnik vďaka integrácii všetkých údajov v rámci systému CRM. Týmto spôsobom štandardizujete obchodné procesy. Disponujete jednotnou úrovňou vedomostí a to v celom podniku. Máte prehľad o Vašich obchodných bilanciách, či už to sú údaje z minulosti alebo plánované hodnoty do budúcnosti.

 

Naše softvérové moduly

Enormná flexibilita

Softér CRM je štandardný softvér ušitý na mieru pre Vaše vlastné procesy. To je možné vďaka 10.000 parametrom - malé kolieska, ktoré umožnia najjemnejšie nastavenia. Spolu s Vami určíme vhodné nastavenia. Aj po individuálnych prispôsobeniach je možné softvér aktualizovať.

Cloud: Váš softvér CRM vždy a všade

Váš softvér CRM môžete využívať vo vlastnej infraštruktúre alebo cez Cloud. Cieľom služieb BMD Cloud je viac flexibility a mobility pri využívaní softvéru. Na celý účtovnícky softvér máte priamy prístup cez internet, cez certifikované rakúske výpočtové stredisko.

Zistiť viac o riešení Cloud

 

Váš balíček all-round carefree

Support, školenia, pomocný systém. Pre optimálne užívanie softvéru Vás BMD Support podporí rýchlo a nekomplikovane: na mieste, diaľkovou údržbou alebo prostredníctvom Hotline. Celoročne môžete navštevovať semináre v akadémii BMD alebo využívať internetové semináre. Online pomoc NTCS zavoláte priamo stlačením tlačidla v programe.

Zistiť viac

 

45 rokov skúseností

Viac ako 1.800 daňových poradcov a viac ako 24.000 obchodných podnikov úspešne využíva softvérové riešenia BMD. Obsiahle testy a vývojárstvo sa postarajú o to, aby ste mohli rovno začať používať vyspelý softvér. Keďže sa naša firma radí do kategórie malých a stredných podnikov, vieme presne čo takéto podniky potrebujú a máme taktiež vhodné softvérové riešenia. U nás nie ste iba číslo, ste partner, ktorého rešpektujeme. 

BMD Business Software – správna voľba pre Váš podnik!

 

Rozhodnite sa správne!

30.000 spokojných zákazníkov úspešne využíva BMD Business Software. Profitujte z úplnej integrácie a enormnej flexibilty. 45 rokov skúseností Vám garantujú vyspelé softvérové riešenia.

BMD Business Solutions s.r.o. | Suché Mýto 1 | SK-81103 Bratislava | +421 220 861 990 | bratislava@bmd.com

partner

skdp.skPoužívaním našich stránok vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. | Ochrana údajov