Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj
Go2Assist

Go2Assist

Clientsinfo

Clientsinfo

Mám záujem

Mám záujem

Zavolať

Zavolať

Poraďte mi

Poraďte mi

Prihlášky na BMD Newsletter

Newsletter

E-mail

E-mail

BMD Médiá

Médiá

BMD DMS – Manažment dokumentov a archív

Od doručenej pošty až po bezpapierové účtovníctvo. Všetky relevantné informácie sú rýchlo a okamžite dostupné. Nezávisle od miesta a osoby, ktorá príslušný dokument archivovala. Profitujte z možností archivácie dokumentov, ktoré vám ušetria miesto. Tieto dokumenty je možné prehľadávať rôznymi spôsobmi: pomocou kľúčových slov alebo fulltextovým vyhľadávaním. Rovnaký dokument je možné vyhľadať rôznymi spôsobmi. Napríklad podľa dátumu, obsahu atď. A to najlepšie na tom je, že dokument je uložený iba raz. Systém manažmentu dokumentov od BMD je optimálne riešenie, ak chcete modernizovať Vaše ukladanie alebo už nemáte miesto vo Vašich regáloch na šanóny.
 

Archivácia

Archivujte s BMD DMS prichádzajúce a odchádzajúce dokumenty, ktoré potrebujete rýchlo zatriediť, nájsť alebo si zobrať so sebou. Spoľahnite sa na bezpečnosť BMD DMS. Je overená a potvrdená uznávanými inštitúciami. Úspešné a moderné podniky sú schopné pracovať len vtedy, keď uchovávanie, sprístupnenie a príprava informácií prebieha rýchlo, spoľahlivo a bezpečne. Systém manažmentu dokumentov od BMD Vám s tým pomôže.

Plne automatická archivácia z aplikácií BMD

Dokumenty vytvorené v aplikáciách BMD (faktúry, vyhodnotenia a veľa ďalších) je možné archivovať automaticky. Tie sa zároveň plne automaticky zaindexujú. Z dokumentu je vždy možné prejsť na pôvodný dátový záznam. Napríklad z archivovaného dokumentu faktúry sa dostanete na prehľad výkonov v návrhu honorára.

Archivácia dokumentov MS Office

Najčastejší prípad využitia je Outlook. Archiváciu môžete komfortne vykonať pomocou Microsoft Office Add-Inov. Tie sa pri inštalácii BMD NTCS automaticky preberú z Excelu, Wordu, Outlooku a Powerpointu. V programe Outlook rozpoznáte archivované e-maily podľa príznaku ,,OK" v stĺpci archív.

Archivácia E-mailov

E-mailové procesy a komunikačné údaje sa stávajú neustále komplexnejšími. Požiadavky, ktoré sú kladené na archiváciu zákonom, podnikmi a súkromnými osobami zohľadňujú túto komplexitu. Tu sa sústredíme na dlhodobé, nemenné a bezpečné uchovávanie elektronických správ.

BMD Scan

Skenovacie prostredie plne integrované do oblasti programu NTCS s preberaním údajov pomocou OCR a XML (ebInterface, ZUGFeRD) a rozpoznávaním QR kódov Vám umožňuje

Vďaka funkcii pripomienok je nemožné zabudnúť vykonať úpravy dokumentu.
Dokumenty je možné jednoducho prevziať do archívu aj z iných aplikácii Windows, ako Windows-Explorer pomocou Drag & Drop. Drag & Drop funguje aj opačným smerom.

Princíp štyroch očí: BMD workflow dokumentov

Organizujte spracovanie prichádzajúcej pošty pomocou workflowu dokumentov. Po naskenovaní sa zmluvy, rozhodnutia, listy, atď. priradia zodpovednému zamestnancovi a taktiež sa priradí interný workflow vo Vašom podniku. So sytémom workflowu dokumentov sa dôverné dokumenty interne skontrolujú ,,kontrolou štyroch očí" a zodpovedný zamestnanec ich schváli. Prostredníctvom nášho klientského portálu BMD Com je možné nakoniec automaticky sprístupniť dokumenty klientom. V každom prípade máte prehľad, kto, kedy a ako s dokumentom pracuje, resp. pracoval.

Oprávnenia

Pomocou oprávnení určujete, kto má oprávnenia na čítanie a zápis pre jednotlivé dokumenty. Verziovanie sa postará o históriu úprav. Prostredníctvom oprávnení sa určuje, či ku konkrétnemu objektu máte prístup alebo nie, resp. ktoré funkcie s ním môžete vykonávať a ktoré nie sú povolené. Môžete zadať oprávnenia k archívom, zákazníkom/dodávateľom alebo kategóriám, prípadne aj k funkciám (odstraňovanie dokumentov). Zadávanie oprávnení na zápis a čítanie je možné aj pre jednotlivé polia.

 

 

Päť dôvodov pre systém manažmentu dokumentov od BMD

Úplná integrácia

Jedeno riešenie manažmentu dokumentov pre celý podnik vďaka integrácii všetkých údajov v rámci celého systému. Týmto spôsobom pracuje celý podnik s jednotným stavom dokumentov. Výsledkom je prehľad o všetkých podkladoch a dokumentoch.

 

Naše softvérové moduly

Obrovská flexibilita

Softvér manažmentu dokumentov je štandardný softvér ušitý na mieru pre Vaše vlastné procesy. To je možné vďaka 10 000 parametrov - malé kolieska, ktoré umožnia tie najdetailnejšie nastavenia. Vhodné nastavenia vykonáme spolu s Vami. Aj po individuálnych prispôsobeniach je možné softvér neustále aktualizovať.

Cloud: Vaše dokumenty kedykoľvek a kdekoľvek

Váš softvér manažmentu dokumentov môžete využívať vo vlastnej infraštruktúre alebo cez Cloud. Cieľom služieb BMD Cloud je viac flexibility a mobility pri využívaní softvéru. Na celý softvér manažmentu dokumentov pristupujete priamo cez internet, cez certifikované rakúske výpočtové stredisko.

Zistiť viac o riešení Cloud

Váš bezstarostný balíček BMD

Podpora, školenia, pomocné systémy. Pre optimálne používanie softvéru Vám podpora BMD rýchlo a jednoducho pomôže: vo Vašej kancelárii, cez vzdialený prístup alebo telefonicky. V online sekcii klientských informácií sú dostupné školiace materiály pre jednotlivé moduly.

Zistiť viac o podpore

 

50 rokov skúseností

Viac ako 30 000 spokojných zákazníkov úspešne využíva BMD Business Software. Rozsiahle testy a ďalší vývoj sa starajú o to, aby ste mohli začať používať vyspelý softvér. Keďže sa naša firma radí do kategórie malých a stredných podnikov, vieme presne čo takéto podniky potrebujú a máme taktiež vhodné softvérové riešenia. U nás nie ste iba číslo, ste partner, ktorého rešpektujeme.

BMD Business Software – správna voľba pre Váš podnik!

 

Robíte správne rozhodnutie

Viac ako 30 000 spokojných zákazníkov úspešne využíva BMD Business Software. Profitujte z úplnej integrácie a enormnej flexibilty. 50 rokov skúseností Vám garantujú vyspelé softvérové riešenia.

BMD Business Solutions s.r.o.

Nám. 1. mája 7991/9

SK-81106 Bratislava - Staré Mesto

+421 220 861 990

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube