Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Procesne orientované zostavenie účtovnej závierky v BMD softvéri

13.03.2023 | News | Stefan Hochgatterer & Michal Vorčák

Od odsúhlasenia zostatkov na účtoch až po kompletne dokončenú a vytlačenú zostavu účtovnej závierky. Kontrolný zoznam účtovnej závierky Vás bezpečne a jednoducho prevedie všetkými pracovnými procesmi, ich krokmi a súvisiacimi programovými funkciami.

 

 

Popri rôznych vyhodnoteniach (súvaha, výkaz ziskov a strát, hlavná kniha podľa syntetických účtov) a textových správach (poznámky k účtovnej závierke, finančné ukazovatele, zápisnica z valného zhromaždenia) ponúka navigátor účtovnej závierky v BMD aj mnohé praktické nástroje ako napríklad kontrolné funkcie a odkazy na aktuálne legislatívne úpravy.

 

Kompletná dokumentácia

Kontrolný zoznam účtovnej závierky ponúka používateľovi množstvo dodatočných možností dokumentácie. Je možné priradiť dokumenty digitálne priamo ku konkrétnym pracovným krokom. Pre kompletnú dokumentáciu je možné v každom kroku zaevidovať spätné otázky, poznámky a pracovné listy.

 

Urobte si o novom kontrolnom zozname účtovnej závierky obraz sami a dohodnite si stretnutie s našimi konzultantmi.
V prípade otázok nás môžete zastihnúť telefonicky alebo e-mailom na podpora@bmd.com.
 

Dátum:

13.03.2023


Kategória:

News


Autor:

Stefan Hochgatterer & Michal VorčákBMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 990

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube