Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Novela zákona o DPH (účinná od 01.01.2023)

24.01.2023 | News | Michal Vorčák

Od 01.01.2023 vstupuje do účinnosti novela zákona o DPH. Prostredníctvom tejto novely sa upravujú viaceré oblasti dane z pridanej hodnoty a povinnosti súvisiace s jej vykazovaním.

 

Jednou z noviniek sú zmeny v oprave odpočítanej dane pri neuhradení záväzku. Podľa §53b ods. 1 písm. a) vzniká odberateľovi povinnosť opraviť odpočítanú DPH z nakúpených tovarov a služieb, v cene ktorých bola DPH uplatnená, ak odberateľ úplne alebo čiastočne neuhradí záväzok do 100 dní od splatnosti záväzku.

 

Toto ustanovenie sa aplikuje aj na dodanie tovarov a služieb, ktoré sa uskutočnili pred 01.01.2023, a to v prípade, ak 100 dní od splatnosti záväzku uplynie najskôr 01.01.2023.

 

Bližšie informácie o súvisiacej programovej úprave BMD Softvéru vrátane krátkeho príkladu zaúčtovania nájdete v dokumentácii s názvom Oprava odpočítanej dane podľa §53b ods.1 písm. a) uloženej v časti Klientské informácie.

 

© Fotolia

Dátum:

24.01.2023


Kategória:

News


Autor:

Michal VorčákBMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 990

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Xing
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Folgen Sie uns auf Kununu
Folgen Sie uns auf Instagram