Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Denná evidencia výkonov flexibilne odkiaľkoľvek – s BMD

06.04.2022 | News | Philipp Kapplmüller, Helene Roselstorfer, Michal Vorcak

Vďaka evidencii výkonov cez BMD Web môžete ako zamestnanec alebo vedúci oddelenia vaše denné vykonané práce veľmi jednoducho zaevidovať ako výkony odkiaľkoľvek. Môžete ich následne uvoľniť pre fakturáciu a prezerať si rôzne online vyhodnotenia a reporty. To nielen šetrí čas, ale aj zabezpečuje plynulé procesy v celom podniku, resp. vo vašej kancelárii.

 

Evidencia výkonov cez BMD Web robí údaje rýchlejšie dostupnými odkiaľkoľvek

Softvér pre evidenciu výkonov v BMD Web vám umožňuje komfortné zaevidovanie odpracovaných hodín a výdavkov, ako aj ich priradenie k zákazníkom, projektom a činnostiam a to všetko online. Zamestnanci môžu evidovať vlastné výkony pomocou ich mobilného telefónu z akéhokoľvek miesta. Vedúci zamestnanci môžu zaevidované výkony pomocou smartfónu alebo tabletu tiež online schváliť.

 

Rýchle online zaevidovanie a schválenie zabezpečí, že pri práci mimo kanceláriu – ako napríklad homeoffice, návšteva zákazníka alebo služobné cesty – môžu byť údaje rýchlejšie zapojené do procesov v BMD NTCS, a tak budú rýchlejšie k dispozícii v celom podniku. Vďaka automatickému prevodu, napr. do nákladového účtovníctva, fakturácie alebo skladového hospodárstva sa môžu údaje o výkonoch efektívne a rýchlo ďalej spracovávať.

 

 

Praktické obľúbené položky urýchľujú zdĺhavé vyhľadávanie

Na základe algoritmov strojového učenia (machine learning) vytvára evidencia výkonov v BMD Web na základe už zaevidovaných činností automaticky zoznam najčastejšie vytváraných výkonov. Preto sa aktivity, ktoré zamestnanec vo svojej evidencii používa pravidelne, zobrazia v zozname obľúbených položiek celkom hore.

 

Táto praktická funkcia je relevantná obzvlášť pre zamestnancov s veľmi stabilnými, resp. opakujúcimi sa činnosťami: Ak sa pracuje napríklad na dlhodobom projekte alebo sa evidujú stále rovnaké druhy výkonov, tak sa tieto výkony zobrazia v horných priečkach zoznamu obľúbených položiek. Pri pridaní obľúbenej položky do dennej evidencie výkonov sa automaticky prevezme dostupný zostávajúci čas príslušného dňa a výkon tak bude plnohodnotne zaevidovaný.

 

Vďaka obľúbeným položkám v BMD sa zamestnancom znižuje čas potrebný na zdĺhavé vyhľadávanie tých výkonov v systéme, ktoré chcú zaevidovať a používajú ich často. Tak šetria čas pri administrácii ich výkonov.

 

Digitálne vyhodnotenia a pracovné výkazy sa postarajú o uľahčenie

S evidenciou výkonov v BMD Web teraz zamestnanci dokážu kdekoľvek vytvoriť pracovné výkazy pre zákazníkov. Hneď ako sú zaevidované všetky výkony, je možné ich poskytnúť klientovi na online schválenie. Proces na pozadí ušetrí bežne odosielaný e-mail klientovi. Klient potvrdí rozsah a detaily vykonaných činností jednoducho kliknutím na link alebo ho môže prípadne digitálne podpísať. Tak už nebude potrebné používať množstvo papiera s vysokým rizikom chýb, dáta budú odovzdané rýchlejšie a budú uložené priamo v systéme pre ďalšie rýchle spracovanie.

 

V neposlednom rade môžu oprávnení zamestnanci prehliadať priamo z mobilných zariadení aj PDF vyhodnotenia a reporty k províziám, hodinám, odpracovaným časom za mesiac a rôznym iným údajom o výkonoch. Variabilné definovanie vstupných polí je tu taktiež možné, tak ako v normálnom BMD NTCS, pretože užívatelia pracujú na centrálnej databáze.

 

Chcete sa dozvedieť o evidencii výkonov cez BMD Web viac?


Neváhajte nás kontaktovať.

© goodluz - stock.adobe.com

Dátum:

06.04.2022


Kategória:

News


Autor:

Philipp Kapplmüller, Helene Roselstorfer, Michal VorcakBMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 990

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube