Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

BMD zjednodušuje spoluprácu účtovných kancelárií a ich zákazníkov

08.03.2023 | News | Helene Roselstorfer & Michal Vorčák

V časoch obmedzených ľudských zdrojov, flexibilných pracovných časov a vyšších prevádzkových nákladov nie je pre účtovné kancelárie vždy jednoduché zabezpečiť optimálnu starostlivosť o zákazníkov. Pri tom sa nesmie zabúdať aj na nevyhnutnú administráciu kancelárie.
BMD Business Software ponúka množstvo možností, ako sa dá spolupráca s klientmi realizovať flexibilnejšie, jednoduchšie a úspornejšie, pri rastúcej spokojnosti na obidvoch stranách.

 

Rýchlejšia komunikácia, menej administratívy

„Cieľom nástrojov a funkcií BMD je optimalizovať, automatizovať a zrýchliť nevyhnutné komunikačné okruhy a výmenu informácií medzi účtovnými kanceláriami a ich klientmi. Vďaka tomu je možné administratívne procesy vykonávať oveľa jednoduchšie a efektívnejšie, pričom sa na obidvoch stranách nielen uvoľňujú cenné časové kapacity, ale tiež znižujú náklady.“, vysvetľuje expert Wolfgang Foißner (vedúci predaja spoločnosti BMD Systemhaus GesmbH).

Nezáleží na tom, či ide o malú rodinnú firmu alebo veľkú nadnárodnú spoločnosť: Nástroje BMD pre účtovné kancelárie a ich klientov je možné použiť kdekoľvek nezávisle od veľkosti a zamerania podniku. Je ich dokonca možné používať flexibilne na rôznych zariadeniach ako smarfónoch alebo tabletoch.
 

Jednoduchšie a rýchlejšie procesy pre účtovné kancelárie

Významným nástrojom pre účtovné kancelárie je klientská platforma BMD Com, ktorá optimalizuje komunikáciu s klientmi a zjednodušuje pracovné postupy pre obidve strany. Vďaka tomu, že sú klienti digitálne zapojení do informačných a komunikačných procesov, je možné zrýchliť rutinné činnosti, čím sa ušetrí množstvo času.

Účtovné kancelárie zdieľajú cez BMD Com do klientskej platformy dokumenty, ako napríklad vyhodnotenia, reporty a výkazy. Keďže sú klienti pripojení priamo do systému, môžu všetky tieto informácie kedykoľvek online zobraziť a prehľadávať. Ako zamestnanci účtovnej kancelárie, tak aj klienti už teda nie sú závislí na konkrétnych dohodnutých stretnutiach, majú lepší prehľad a pracujú oveľa flexibilnejšie.

Pre prípadné otázky je možné integrovať chat prostredníctvom chatovacieho programu integrovaného do klientskej platformy BMD Com. Preto už viac nebude nutné používať iné, menej bezpečné konverzačné programy alebo externé informačné kanály. Správy sa doručia priamo do BMD Chatu príslušného zamestnanca účtovnej kancelárie. Funguje to aj opačným smerom. Zamestnanec účtovnej kancelárie môže tiež klienta kontaktovať a vytvoriť mu napríklad úlohu na doručenie potrebných dokumentov do kancelárie.

 

Zjednodušenia v účtovníctve

Klienti môžu taktiež rýchlo a jednoducho naskenovať doklady a kliknutím jedného tlačidla ich odoslať do kancelárie. Zdĺhavé spracovanie papierových dokumentov a neustále telefonáty na obidvoch stranách tak už nebudú potrebné, nakoľko majú obidve strany samostatný prístup ku všetkým relevantným informáciám v elektronickej forme. Zamestnanci účtovnej kancelárie a klienti môžu dokumenty cez BMD Com tiež elektronicky podpísať.

 

BMD Go => Upload dokladov cez aplikáciu priamo zo smartfónu

Už dlhšiu dobu je zákazníkom BMD k dispozícii aplikácia „BMD Go“, ktorá je úplne integrovaná do prostredia BMD systému a dá sa jednoducho stiahnuť do smartfónu v App Store pre iPhone, resp. v Google Play pre Android. V kooperácii medzi klientmi a účtovnou kanceláriou je veľmi veľkým prínosom, že klienti môžu nahrávať doklady pomocou súhry aplikácie BMD Go a platformy BMD Com ešte rýchlejšie a flexibilnejšie.

Používajú na to svoj tablet alebo smartfón, pomocou ktorého všetky dokumenty a doklady jednoducho odfotia pomocou kamery zariadenia, alebo vyberú z už uložených obrázkov alebo PDF súborov v zariadení. V aplikácii je možné tieto snímky dokladov automaticky vyrovnať a orezať. Dokumenty je možné kategorizovať a pridať k ním poznámky ešte predtým ako ich posledným kliknutím odošlete do účtovnej kancelárie.

Pre zamestnancov v účtovnej kancelárii sú následne všetky doklady k dispozícii v BMD Databoxe. Pomocou Drag & Drop je možné tieto dokumenty ďalej kategorizovať a automaticky archivovať.

Upozorňujeme, že na prevádzku aplikácie BMD Go je nevyhnutná licencia Microsoft SQL named (pre každého užívateľa), resp. Microsoft SQL procesorová licencia. 

 

Používajte aj vy nástroje od BMD a optimalizujte vaše rutinné procesy

Výkonné nástroje od BMD zaručujú, že tok informácií ako aj prenos dokumentov a údajov medzi kanceláriou a klientmi bude prebiehať výrazne rýchlejšie a efektívnejšie ako doteraz. Elektronická výmena údajov a dokladov teraz prebieha tak rýchlo ako ešte nikdy a umožňuje flexibilný prehľad oboch strán. Výsledkom je teda omnoho lepší prehľad o dokumentoch, informáciách a úlohách.

Je možné si ušetriť mnohé doposiaľ fyzicky vykonávané procesy. To šetrí náklady a tiež čas. Klienti a zamestnanci účtovnej kancelárie budú mať dostatok síl a kapacít venovať sa ich profesionálnej agende a úlohám, zatiaľ čo administratívu vybavia popri tom s minimálnym zaťažením.

Prejdite teraz aj vy na silné nástroje a funkcie BMD: Kontaktujte nás a zistite konkrétne, ktoré pracovné rutiny a procesy je možné vo vašom podniku, resp. vo vašej kancelárii pomocou BMD digitalizovať a zlepšiť.

 Žena pracuje na počítači [© Proxima Studio - stock.adobe.com]

© Proxima Studio - stock.adobe.com

Dátum:

08.03.2023


Kategória:

News


Autor:

Helene Roselstorfer & Michal VorčákBMD Business Solutions s.r.o.

Nám. 1. mája 7991/9

SK-81106 Bratislava - Staré Mesto

+421 220 861 990

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube