Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

PRINCÍP CLIENT FIRST

Rozumieme tomu, čo sa deje v praxi. Softvér BMD je koncipovaný podľa jedinečného princípu Client First a pokrýva všetky výkony kancelárie a podnikateľské procesy medzi Vami a Vašimi klientmi. Kancelária a zákazník pracujú s tým ISTÝM softvérom a údajmi.

Warum BMD - Das Client first Prinzip

PREČO BMD?

,,Naše softvérové riešenia sú koncipované podľa jedinečného ,princípu Client first', to znamená: Sústredíme sa na komfort, výdavky a bezpečnosť zákazníka a vnímame procesy pohľadom Vašich klientov."

Peter Strondl
Konateľ spoločnosti

Peter Strondl - Konateľ
100 % digitálny - 100 % prepojenie

VAŠA DIGITÁLNA BUDÚCNOSŤ SA ZAČÍNA TERAZ: S BMD!

BMD sa aktívne podieľa na zmenách a už roky spája daňových poradcov a klientov prostredníctvom vlastnej komunikačnej platformy. Kancelária a zákazník pracujú s ich jednotlivými programami BMD s tým ISTÝM softvérom a údajmi.

GET CONNECTED!

Daňové poradenstvo 4.0 urýchli procesy v rámci kancelárie, ale aj komunikáciu a výmenu údajov medzi kanceláriou, klientmi, inštitúciam a obchodnými partnermi a kompletne zmení zastaralé štruktúry a priebehy. Aktívne sa spolupodieľame na týchto zmenách.

KOMMUNIKATIONS-PLATTFORM BMD COM

KOMUNIKAČNÁ PLATFORMA BMD COM

Kancelária a klienti perfektne prepojení!
Zažite s BMD Com úplne novú dimenziu toku informácií medzi kanceláriou a klientmi vždy a na každom zariadení!

TEŠÍME SA, ŽE VÁM MÔŽEME PREDSTAVIŤ NÁŠ SOFTVÉR OSOBNE!

Nadviazať kontakt

BMD Business Solutions s.r.o.

Nám. 1. mája 7991/9

SK-81106 Bratislava - Staré Mesto

+421 220 861 990

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube