Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Profil podniku

BMD poskytuje vysokokvalitný ekonomický softvér a patrí k vedúcim poskytovateľom softvéru v Rakúsku.

BMD v číslach


Založenie:
1972 v Neuzeugu pri Steyri

Pobočky:
Steyr (centrála), Viedeň, Salzburg, Hamburg, Budapešt, Bratislava, Praha, Frauenfeld (Švajčiarsko)

Zamestnanci:
cca. 750 

Zákazníci:
viac ako 30 000


Certifikácia:
od roku 1996 je firma BMD certifikovaná podľa ISO 9001, 
účtovníctvo skontrolované systémovou kontrolou,
certifikácia GOB po audite spoločnosťou PricewaterhouseCoopers

 

na certifikáty

Manažment kvality BMD

Manažment kvality v BMD znamená prijateľný, optimálny priebeh od nápadu cez vývoj až k predaju softvéru - s dôrazom na to, aby bol zákazník spokojný a stály.
Pokúšame sa optimálne zakomponovať želania zákazníka do našich programov a služieb. Tieto požiadavky sa priebežne stávajú súčasťou nového a ďalšieho vývoja softvéru BMD. Nový vývoj sa uskutočňuje v spolupráci s uznávanými špecialistami už v prípravnom štádiu.
Naši školitelia z Akadémie BMD testujú použiteľnosť softvéru v praxi.
Manažment kvality (MK) v princípe označuje súhrn všetkých organizačných opatrení, ktoré slúžia k zlepšeniu produktov, procesov a výkonov každého druhu.
 

Tieto organizačné opatrenia sú veľmi dôležité aj pre výrobcu softvéru. Každý jednotlivý priebeh od vzniku nápadu budúcej funkcie programu, až po fakturáciu softvéru, musí byť čo najpresnejšie zaznamenávaný a dohľadateľný. 
Pre tieto procesné a priebehové štruktúry existujú aj smernice, ako napr. tzv. „ISO 9001“, podľa ktorej sa orientuje aj MK spoločnosti BMD SYSTEMHAUS GMBH. Dodržiavanie týchto smerníc sa kontroluje počas previerkových rozhovorov (tzv. 'auditov'). Cieľom auditov je čo najlepšie optimalizovať procesy a priebeh činností v podniku a zaručiť trvale vysoký štandard.
 

„Kvalita pre BMD znamená to, čo naši zákazníci označujú ako merítko“ je nielen slogan systému manažmentu kvality BMD, ale aj motivácia napĺňať očakávania našich zákazníkov aj do budúcnosti.

BMD Business Solutions s.r.o.

Nám. 1. mája 7991/9

SK-81106 Bratislava - Staré Mesto

+421 220 861 990

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Služby

Impressum

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Obchodné podmienky

Kontakt

Sitemap

Cookie Settings

Viac informácií

Produkty

Prehľad techniky a podpory

Všetky informácie o firme BMD

Follow us

Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube