Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Firemná filozofia BMD

Pod pojmom "Systemhaus" rozumieme softvér
jednoduchý na obsluhu, zodpovedajúci hardvér a optimálnu podporu.
Celkové riešenie z jedného zdroja!

 

Obchodný vedúci a komerčný radca BMD Ferdinand Wieser

BMD SYSTEMHAUS

Spoločnosť BMD Systemhaus predstavuje stabilitu a inováciu už od roku 1972. Podnik si udržuje neustály rast a vyvinul sa zo všestranného poskytovateľa automatizovaného spracovateľa údajov k jednému z vedúcich, v praxi overených výrobcov business softvéru. Viac ako 29.000 zákazníkov na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku, Taliansku, Švajčiarsku a Slovinsku dôveruje programom a podpore zo strany BMD. BMD Business Software sa vyznačuje flexibilným, ale jednoduchým prispôsobením sa na individuálne požiadavky zákazníka.
 

Programy sú dostupné rôznych jazykoch (v slovenskom, českom, nemeckom, anglickom, slovinskom a maďarskom jazyku – s aktuálnou legislatívou v štáte použitia.

BMD stavia na modeli dát, ktorý je overený praxou v rôznych podnikoch, a tým dosahuje vysoký stupeň informovanosti vo všetkých oblastiach. Za všetkými produktmi sa skrýva rozsiahla podpora, ktorú poskytujú kompetentný špecialisti. BMD ako spoľahlivý sprievodca na ceste za Vaším úspechom Vás sprevádza od analýzy Vašich potrieb cez updaty až po pravidelné stretnutia používateľov.

Chceme sa stať Vašim dlhodobým spoľahlivým partnerom, ktorý Vám:

BMD - VÁŠ SOFTWAREHAUS

Softvér BMD je integrované celkové riešenie založené na dátovom modeli a orientované podľa databáz. Všetky programy a funkcionality Vám ponúkajú jednotné vedenie užívateľa s veľkým úžívateľským komfortom a excelentnou online podporou.

BMD ACCOUNT

Ako rozsiahle a kompatibilné riešenie pre informačný systém podniku, je tento modul úspešne nasadený už u 26.000 zákazníkov. Rovnako vhodný je aj pre malý podnik, ako aj pre veľké priemyslové koncerny. BMDACCOUNT poskytuje celkové riešenie, ktoré pokrýva každú oblasť podnikania – od ekonomického úseku až po podrobné manažérske informácie.

BMD CONSULT 

Viac ako 1.800 daňových kancelárii, pritom mnohé z tých najväčších, dôveruje celkovému riešeniu pre daňových poradcov a audítorov. Viac ako 200.000 firemných účtovníctiev v roku sa vedie a bilancuje prostredníctvom modulu BMDCONSULT. BMDCONSULT spĺňa Vaše požiadavky, ktoré na Vás kladie bežný pracovný deň v kancelárii – od finančného účtovníctva, cez evidenciu interných výkonov a ich fakturáciu na klientov až po správu kancelárie a klienta. Okrem uvedeného poskytuje aj externé nástroje pre plánovanie a poradenstvo.

BMD ERP

ERP – systém od firmy BMD Vás podporí pri plnení všetkých podnikových úloh – od vystavenia ponukových listov, cez spracovanie zákazky až po vyhodnotenie objednávky a samotnú výrobu. V prípade maloobchodného predaja sa jedná najmä o ponuku kompletného pokladničného systému (registračné pokladne). Funkcie, ktoré Vám poskytne e-commerce, ako sú elektronické vystavovanie faktúr, web-shop, EDIFACT a pod..., dopĺňajú rozsah BMD modulov. Plánovanie, riadenie a kontrola Vašich projektov cez moderné nástroje ERP. Oblasť podnikania pritom nie je rozhodujúca: veľkoobchod, maloobchod, služby živnosť alebo výroba.

BMD CRM

BMDCRM pomáha integrovať všetky zložky obchodu. Pritom narábate s takými nástrojmi, ktoré prispievajú k perfektnej organizácii interných procesov a tieto sú zamerané priamo na zákazníka. BMDCRM sa skladá z viacerých modulov, ktoré majú prístup k centrálnym podnikovým údajom. BMDDOSC – riadenie dokumentov elektronickou formou, BMDORGANIZÉR – koordinuje Vaše telefonáty, termíny, úlohy, poštu... BMDHromadná korešpondencia racionalizuje vytváranie Vašej korešpondencia.

BMD HRM

Riešenia Human Ressource Management (HRM) od BMD pokrývajú všetky oblasti Vašej podnikovej správy personálu. Zahrnuté je všetko od časovej dochádzky až po integrované zúčtovanie personálu a vyšperkovaný systém presonálnych informácii. Viac ako 6.500 zákazníkov už dôveruje riešeniam BMD HRM.

BMD PROJECT 

Je vhodný pre podniky, ktoré sú projektovo orientované, ako napríklad: architekti, stavební inžinieri, ale aj priemyselné prevádzky. Modul Vám umožní vyhodnocovať a priradiť ku konkrétnym projektom náklady, objednávky/požiadavky, časové údaje, investície, úlohy a termíny. Výsledkom je bezchybné zaznanmenávanie všetkých priebehov súvisiacich s projektom. Spolu s BMDProjektnavigátor-om dostanete kompaktné informácie o Vašich projektoch.

 

BMD - VÁŠ SERVICEHAUS

Čím je softvér komplexnejší, tým sú kladené väčšie požiadavky na starostlivosť a vyškolenie Vašich zamestnancov.

Akadémia BMD

Akadémia BMD Vám ponúka jednotné riešenie vzdelávania vo forme programových seminárov, odborných seminárov s expertmi až po špeciálne vzdelávacie kurzy. Pre každého účastníka seminára je k dispozícii vlastné pracovisko s počítačom (learning by doing). Viac ako 10.000 osôb ročne využíva ponuky Akadémie BMD.
 

BMD – Technika Služby


BMD ako poskytovateľ služieb Cloud

Viac ako 1.700 zákazníkov už využíva výhody, ktoré vyplývajú z aplikácie Cloud. Zabezpečenie údajov, antivírusová ochrana, nahrávanie aktualizácii sú výkony, ktoré za Vás vybaví tím služieb. Vaše vlastné riešenia je po kontrole tak isto možné spravovať v BMD Cloud.
 

BMD ako dodávateľ hardvéru

BMD Vám na želanie dodá hardvérové a systémové riešenie optimalizované na prevádzku softvéru BMD v každom rozsahu.
Integrácia systému presahujúca platformu, pripojenie na internet a intranet, vytvorenie individuálnych komunikačných riešení sú ďalšie špeciálne ponuky oddelenia techniky BMD.

Samozrejme sú všetky nami predané hardvérové a softvérové systémy spravované a v prípade potreby aj opravené.


To z nás robí komplexného poskytovateľa - alebo inak povedané: Systemhaus!
 

BMD Business Solutions s.r.o. | Suché Mýto 1 | SK-81103 Bratislava | +421 220 861 990 | bratislava@bmd.com

partner

skdp.skPoužívaním našich stránok vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. | Ochrana údajov