Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Firemná filozofia BMD

Pod pojmom "Systemhaus" rozumieme softvér
jednoduchý na obsluhu, zodpovedajúci hardvér a optimálnu podporu.
Celkové riešenie z jedného zdroja!

 

Konateľ spoločnosti BMD Dr. Markus Knasmüller

BMD SYSTEMHAUS

Spoločnosť BMD Systemhaus predstavuje stabilitu a inováciu už od roku 1972. Podnik si udržuje neustály rast a vyvinul sa zo všestranného poskytovateľa automatizovaného spracovateľa údajov k jednému z vedúcich, v praxi overených výrobcov business softvéru. Viac ako 30 000 zákazníkov na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku, Taliansku, Švajčiarsku a Slovinsku dôveruje programom a podpore zo strany BMD. BMD Business Software sa vyznačuje flexibilným, ale jednoduchým prispôsobením sa individuálnym požiadavkám zákazníka.
 

Programy sú dostupné rôznych jazykoch (v slovenskom, českom, nemeckom, anglickom, slovinskom a maďarskom jazyku) – s aktuálnou legislatívou v štáte použitia.

BMD stavia na modeli dát, ktorý je overený praxou v rôznych podnikoch, a tým dosahuje vysoký stupeň informovanosti vo všetkých oblastiach. Za všetkými produktmi sa skrýva rozsiahla podpora, ktorú poskytujú kompetentní špecialisti. BMD ako spoľahlivý sprievodca na ceste za Vaším úspechom Vás sprevádza od analýzy Vašich potrieb cez aktualizácie až po pravidelné stretnutia používateľov.

Chceme sa stať Vašim dlhodobým spoľahlivým partnerom, ktorý Vám:

BMD - VÁŠ SOFTWAREHAUS

BMD Softvér  je integrované, databázovo orientované, celkové riešenie založené na integrovanom dátovom modeli. Všetky programy a funkcionality Vám ponúkajú centralizovanú správu užívateľov s vysokým úžívateľským komfortom a excelentnou online podporou.

BMD ACCOUNT

Ako rozsiahle a kompatibilné riešenie pre informačný systém podniku, tento modul úspešne využilo veľké množstvo zákazníkov na Slovensku, v Čechách, Rakúsku a Nemecku. Rovnako vhodný je aj pre malý podnik, ako aj pre veľké priemyselné koncerny. BMDACCOUNT poskytuje celkové riešenie, ktoré pokrýva každú oblasť podnikania – od ekonomického úseku až po podrobné manažérske informácie.

BMD CONSULT 

BMDCONSULT spĺňa Vaše požiadavky, ktoré na Vás kladie bežný pracovný deň v kancelárii – od finančného účtovníctva, cez evidenciu interných výkonov a ich fakturáciu na klientov až po správu kancelárie a klientov. Okrem uvedeného poskytuje aj externé nástroje pre plánovanie a poradenstvo.

BMD ERP

ERP – systém od firmy BMD Vás podporí pri plnení všetkých podnikových úloh – od vystavenia ponukových listov, cez spracovanie zákazky až po vyhodnotenie objednávky a samotnú výrobu. V prípade maloobchodného predaja sa jedná najmä o ponuku kompletného pokladničného systému (registračné pokladne). Funkcie, ktoré Vám poskytne e-commerce, ako sú elektronické vystavovanie faktúr, web-shop, EDIFACT a pod..., dopĺňajú rozsah BMD modulov. Plánovanie, riadenie a kontrola Vašich projektov cez moderné nástroje ERP. Oblasť podnikania pritom nie je rozhodujúca: veľkoobchod, maloobchod, služby, živnosť alebo výroba.

BMD CRM

BMDCRM pomáha integrovať všetky zložky obchodu. Pritom narábate s takými nástrojmi, ktoré prispievajú k perfektnej organizácii interných procesov a tieto sú zamerané priamo na zákazníka. BMDCRM sa skladá z viacerých modulov, ktoré majú prístup k centrálnym podnikovým údajom. BMDDOCS – riadenie dokumentov elektronickou formou, BMDORGANIZÉR – koordinuje Vaše telefonáty, termíny, úlohy, poštu... BMDHromadná korešpondencia racionalizuje vytváranie Vašej korešpondencia.

BMD HRM

Riešenia Human Ressource Management (HRM) od BMD pokrývajú všetky oblasti Vašej podnikovej správy personálu. Zahrnuté je všetko od časovej dochádzky až po rozsiahly systém presonálnych informácii. 

BMD PROJECT 

Je vhodný pre podniky, ktoré sú projektovo orientované, ako napríklad: architekti, stavební inžinieri, ale aj priemyselné prevádzky. Modul Vám umožní vyhodnocovať a priradiť ku konkrétnym projektom náklady, objednávky/požiadavky, časové údaje, investície, úlohy a termíny. Výsledkom je bezchybné zaznanmenávanie všetkých priebehov súvisiacich s projektom. Spolu s BMDProjektnavigátor-om dostanete kompaktné informácie o Vašich projektoch.

 

BMD - VÁŠ SERVICEHAUS

Čím je softvér komplexnejší, tým sú kladené väčšie požiadavky na starostlivosť a vyškolenie Vašich zamestnancov.

BMD – Technické služby


BMD ako poskytovateľ cloudových služieb

Viac ako 3 800 zákazníkov už využíva výhody, ktoré vyplývajú z používania cloudu. Zabezpečenie údajov, antivírusová ochrana, nahrávanie aktualizácii sú služby, ktoré za Vás vybaví servisný tím. Vaše vlastné riešenia je po kontrole tak isto možné spravovať v BMD Cloud.
 

BMD ako dodávateľ hardvéru

BMD Vám na želanie dodá hardvérové a systémové riešenie optimalizované na prevádzku softvéru BMD v každom rozsahu.
Integrácia systému presahujúca platformu, pripojenie na internet a intranet, vytvorenie individuálnych komunikačných riešení sú ďalšie špeciálne ponuky oddelenia techniky BMD.

Samozrejme sú všetky nami predané hardvérové a softvérové systémy spravované a v prípade potreby aj opravené.


To z nás robí komplexného poskytovateľa - alebo inak povedané: Systemhaus!
 

BMD Business Solutions s.r.o.

Nám. 1. mája 7991/9

SK-81106 Bratislava - Staré Mesto

+421 220 861 990

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube