Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge von Tschechien CZ
vyhledávání

Cloud Services selbst anbieten

Cloudové služby – od daňového poradce BMD až po klienta

Jako daňový poradce máte možnost nabízet cloudové služby BMD i svým zákazníkům. To znamená, že máte vždy aktuální srovnání všech dokladů a účtenek. Pomocí služby Remote Desktop Services můžete zpřístupnit program NTCS svým klientům. Základním požadavkem pro technickou implementaci je Windows terminálový server.

Technické požadavky

Základním požadavkem pro technickou implementaci je Windows terminálový server.
Program NTCS lze zpřístupnit klientům pomocí Služby vzdálené plochy.

 

Provoz bez Windows terminálového serveru není možný (to znamená, že klienta NTCS nelze spustit přímo přes VPN připojení) - šířka pásma mezi databázovým serverem a klientem musí být minimálně 100 Mbit (doporučeno 1 Gbit).

 

Pro každého klienta jsou vyžadovány následující licence společnosti Microsoft

 

To znamená, že pro každého klienta, který přistupuje, musíte zakoupit odpovídající licence společnosti Microsoft.

 

Klient musí mít bezpečný přístup k terminálovému serveru. Například lze předem vytvořit zabezpečené připojení VPN nebo zpřístupnit služby vzdálené plochy prostřednictvím šifrované webové stránky (portál SSL). To vyžaduje širokopásmové připojení k internetu s pevnou veřejnou IP adresou. Na aktivního klienta je třeba počítat s šířkou pásma přibližně 200 kBit až 250 kBit (nahrávání a stahování).

 

Klient musí být omezen na terminálovém serveru tak, aby mohl spustit pouze program NTCS. Odpovídající uživatel nesmí mít žádný přístup k jiným programům nebo vnitřní síti! Proto je třeba na úrovni operačního systému přijmout vhodná bezpečnostní opatření a omezit přístupová práva klienta.

 

Pro každého klienta, kterému je NTCS zpřístupněn, je nutné pronajmout si licenci pro vzdálenou plochu a uživatelskou licenci Windows od společnosti Microsoft. Kromě toho je nutné pronajmout licenci klienta SQL.
Terminálový server by měl být vyhrazený server pouze pro klienty. Toto by mělo být instalováno v DMZ. To má tu výhodu, že terminálový server běží zcela izolovaně od interních uživatelů a aplikací a odděleně od vnitřní sítě.

Na tomto terminálovém serveru je nainstalován klient NTCS, který se připojuje k interní databázi. Síťové připojení mezi terminálovým serverem (v DMZ) a databázovými servery by mělo být alespoň 100 MBit (lepší by bylo síťové připojení 1 GBit).

 

Technicky by také bylo možné nechat interní uživatele a klienty pracovat na společném (interním) terminálovém serveru. To však nedoporučujeme, protože riziko je v takovém případě odpovídajícím způsobem vyšší.

 

Terminálový server musí být integrován do Active Directory, aby bylo možné namapovat potřebná oprávnění v systému souborů.
Během instalace jsou klienti ASP vytvořeni jako uživatelské objekty ve službě Active Directory a definováni jako členové v různých skupinách služby Active Directory.
Klienti ASP musí mít právo přihlásit se k terminálovému serveru a měli by být omezeni pomocí zásad skupiny Active Directory, aby bylo možné spustit pouze NTCS.
 


BMD in der Cloud - NTCS für Klienten

Pokud je terminálový server provozován v DMZ, musí být otevřeny následující porty k databázovému serveru (pokud databázový server běží ve standardní konfiguraci):

Klientskou platformu BMD.COM lze navíc provozovat také na terminálovém serveru.

Následující náčrt znázorňuje strukturu:
Máte-li zájem nabízet NTCS svým klientům, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení. BMD Technik vás pak samozřejmě podpoří, abyste zajistili úspěšnou implementaci.

BMD Česká republika
Komplexní informační technologie s.r.o.

Salvátorská 931/8

CZ-11000 Praha

obchod@kit.cz
 

BMD Česká republika
Komplexní informační technologie s.r.o.

Chelčického 15

CZ-37001 České Budějovice

+420 387 312 345

obchod@kit.cz

Service

Impressum

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Všeob.obch.podmínky

Kontakt

Sitemap

Mohlo by Vás také zajímat

Produkty

Technika & Support

Firma

Follow us

Sledujte nás na Facebook
Sledujte nás na Xing
Sledujte nás na LinkedIn
Sledujte nás na YouTube
Sledujte nás na Kununu
Sledujte nás na Instagram