Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge von Tschechien CZ
vyhledávání

Fakta o Cloud systému BMD

Datové centrum BMD je umístěno u firmy Telekom Austria (A1) v uzlovém bodu Linz/Oberösterreich. Data v datovém centru jsou chráněna proti nepovolenému přístupu systémem oprávnění NTFS. Přístup k datům je (na vyžádání) protokolován. Zálohování dat se provádí šifrovaně, takže údaje na médiu nemůže nikdo neoprávněný přečíst. 

Datové centrum je chráněno kontolou vstupu. Vstup a místnost se servery nepřetržitě monitoruje bezpečnostní služba Telekomu (včetně kamerového záznamu). Celé datové centrum je napojeno na dva samostatné napájecí okruhy, kam jsou všechna zařízení redundantně napojena. Dodávka energie dále zabezpečuje UPS a nouzový agregát.

Datové centrum také používá automatický hasicí systém se speciálním plynem, který je pro hardware neškodný. Data jsou uložena v redundantním ukládacím systému (HP 3Par Storage System s redundantními řadiči, napájecími zdroji a zrcadlenou pamětí).

Několikrát denně probíhá zálohování pevných disků (Shadow-Copie – každé tři hodiny). Dále je jednou denně prováděna záloha celého systému. Vždy jsou k dispozici data posledních čtyř týdnů. Jednou měsíčně se kompletní data ukládají šifrovaně na externí páskovou jednotku, uloženou  v trezoru mimo datové centrum. Tyto kompletní zálohy jsou uchovávány minimálně po dobu sedmi let, aby byl umožněn přístup i ke starším databázím.

Na všech systémech je nainstalována aktuální antivirová ochrana (Trendmicro). Celé datové centrum je proti neoprávněnému vniknutí chráněno redundantním Firewall Cluster (Checkpoint).

Celé datové centrum je navrženo pro maximální bezpečnost. Jsou používány SQL clustery a Fileserver clustery a k dispozici je odpovídající počet terminálových serverů. Všechny switche jsou také navrženy redundantně a pomocí Spanning Tree nakonfigurovány zabezpečeně proti poruchám.

BMD Česká republika
Komplexní informační technologie s.r.o.

Salvátorská 931/8

CZ-11000 Praha

obchod@kit.cz
 

BMD Česká republika
Komplexní informační technologie s.r.o.

Chelčického 15

CZ-37001 České Budějovice

+420 387 312 345

obchod@kit.cz

Follow us

Sledujte nás na Facebook
Sledujte nás na Xing
Sledujte nás na LinkedIn
Sledujte nás na YouTube
Sledujte nás na Kununu
Sledujte nás na Instagram