Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge von Tschechien CZ
vyhledávání

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1.    ÚDAJE O ZODPOVĚDNÉ OSOBĚ

BMD SYSTEMHAUS GesmbH
Sierningerstreet 190
A – 4400 Steyr
 

Telefon: +43 (0) 50 883
Fax: +43 (0) 50 883 66
E-Mail: bmd@bmd.at
Internetové stránky: www.bmd.com
 

Krajský soud Steyr, FN 118356d
DIČ: ATU24168102

 

2.    WEBOVÁ STRÁNKA A NOVINKY BMD

2.1. Souhlas

Používáním webu souhlasíte s ukládáním a používáním vašich informací, jak je popsáno v tomto prohlášení. Změny této zásady ochrany osobních údajů se provádějí přímo na této stránce, takže vždy víte, jaká data BMD ukládá a používá.

2.2. Použití a účel údajů

Jaké informace shromažďujeme, za jakým účelem?

2.2.1. IP adresy

IP adresy jsou potřebné pro diagnostiku problému, správu webových stránek a demografické informace. Při návštěvě našeho webu rozpoznáváme pouze vaše doménové jméno, nikoli vaši e-mailovou adresu. Vaši e-mailovou adresu uvidíme, pouze pokud nám ji sdělíte vyplněním formuláře nebo odesláním e-mailu.

2.2.2. Soubory cookie

Cookies se používají k personalizovanému obsahu, k zamezení opakování zadávání hesel nebo k přizpůsobování informací nabízených chování uživatelů.

2.2.3. Registrace uživatele

Po registraci Vám pošleme požadované informace a / nebo produkty, jakož i další informace o produktech, novinky nebo propagační materiály.

2.2.4. Emailová adresa

Pokud uvedete svou e-mailovou adresu, budeme s vámi komunikovat prostřednictvím e-mailu. Vaši e-mailovou adresu nebudeme sdílet s nikým mimo BMD. Pokud od nás již nechcete dostávat e-maily, můžete se kdykoli odhlásit. Při odesílání e-mailu na BMD v závislosti na nastavení vašeho e-mailového programu mohou být osobní údaje přenášeny automaticky. BMD bude s těmito údaji zacházet také jako s důvěrnými.

2.2.5. Registrace na akce

Naše webové stránky obsahují registrační formuláře, které můžete vyplnit a vyžádat si informace, produkty a služby. Data přenášená na BMD použijeme pouze pro tento konkrétní proces.

2.2.6. Webový obchod

V případě objednávek prostřednictvím našeho internetového obchodu (semináře, žádosti o software) budou vaše data předána provozovateli internetového obchodu. Data jsou ukládána pouze v rámci EHS.

2.3. Odkazy na jiné webové stránky

Naše webové stránky také obsahují odkazy na jiné webové stránky třetích stran. Společnost BMD nezodpovídá za postupy ochrany osobních údajů ani za obsah jiných webových stránek.

2.4. Informační bulletin a odhlášení

BMD pravidelně rozesílá zpravodaje pro uživatele a semináře, které si můžete zdarma objednat, abyste byli vždy dobře informováni o nejnovějších aktualizacích a změnách programu, událostech, seminářích a reklamních kampaních BMD. Pokud si již nepřejete dostávat e-maily od společnosti BMD, můžete se kdykoli odhlásit. Abyste mohli být odstraněni z e-mailového seznamu BMD nebo z webové registrační databáze BMD, stačí e-mail na newsletter@bmd.at. Registrovaní uživatelé mohou kdykoli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy v uživatelském profilu BMD. Podrobnosti o zrušení příslušného informačního bulletinu najdete také v každém informačním bulletinu.

2.5. Použití Google Analytics

Tento web používá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. (dále jen „Google“). Google Analytics používá soubory cookie. Informace generované soubory cookie o vašem používání webu (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny a ukládány společností Google na servery ve Spojených státech. Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho používání webu, k sestavování zpráv o reklamních činnostech pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s webovými stránkami. Google může také předat tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tato data jménem společnosti Google. Google nikdy nepřidruží vaši IP adresu k jiným datům Google. Instalaci cookies můžete zabránit nastavením příslušného softwaru prohlížeče; Vezměte však na vědomí, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všech funkcí této webové stránky. Používáním tohoto webu souhlasíte se zpracováním údajů o vás společností Google způsobem a pro výše uvedené účely.

2.6. Použití remarketingu Google AdWords

Tento web používá soubory cookie za účelem cílení na návštěvníky sítě Google prostřednictvím remarketingu online inzerce později. Pro provozování remarketingových reklam používají třetí strany, například Google, soubory cookie založené na návštěvě těchto stránek. Jako uživatel máte možnost zakázat používání souborů cookie společností Google na stránce Zakázat Google na adrese www.google.com/ads/preferences. 
 

3. OCHRANA ÚDAJŮ - VŠEOBECNĚ

BMD ukládá data pro účely plnění objednávky a následného zákaznického servisu:

3.1. Osobní údaje a zpracování

Například jméno, název společnosti, adresa, telefonní čísla, e-mailové adresy, DIČ, IČO, přidružení odvětví, kontaktní osoby, pro příkazy k inkasu SEPA: bankovní údaje, korespondence, informace o licenci a aktualizaci podle objednávky, původ kontaktu, informace o klientovi. Další informace naleznete v části Klientské informace v části „Zásady ochrany osobních údajů“ na domovské stránce BMD.

Pokud nebude uzavřena žádná kupní smlouva, budou vaše data uložena pro reklamní účely. Vždy máte možnost nechat svá data v BMD smazat.

3.2. Přenos údajů třetím stranám

Přenos dat třetím stranám (např. Poskytovatelům licencí, zásilkovým společnostem, bankám, zákonným zástupcům v případě podnikání, veřejným účetním, soudům v případě potřeby, správním orgánům v případě jednání, zúčastněným smluvním partnerům a obchodním partnerům, poskytovatelům IT služeb), pojištění, je-li požadováno), dochází pouze tehdy, je-li to nezbytné pro splnění smlouvy.

3.3. Důvěrnost

Společnost BMD se zavazuje, její zaměstnanci a zástupci, zachovávat důvěrnost údajů podle
§ 6 zákona o ochraně údajů (GDPR) a čl. 28 par. 3 GDPR v aktuální verzi. Od společnosti BMD lze požádat o zvláštní prohlášení o důvěrnosti.

3.4. Zpracování dat objednávek podle na GDPR

Veškeré informace o zpracování osobních údajů naleznete v dohodě o zpracování objednávky. Pokud BMD funguje jako zpracovatel, musí být podepsána smlouva o zpracování dat.

 

4. INFORMACE O OCHRANĚ ÚDAJŮ - ÚDRŽBA SLUŽEB

4.1. Informace o službách zahrnutých ve smlouvě o údržbě

Při využívání služeb ze smlouvy o údržbě jsou údaje o sledovatelnosti hlášených otázek nebo problémů, analýzách chyb a souvisejících podpůrných informací atd. Uloženy elektronicky společností BMD (telefonní hovory, emaily).

4.2. Informace o fakturovatelných službách

U fakturovatelných služeb bude vygenerována pracovní výkaz, která vám bude zaslána e-mailem nebo určeným kontaktem pro potvrzení poskytnuté služby. Dále můžete zadat obecnou e-mailovou adresu pro přenos pracovních výkazů z BMD.
 

5. INFORMACE O OCHRANĚ ÚDAJŮ - SLUŽBY BMD CLOUD

Pro poskytování služeb ze smlouvy o cloudové službě BMD je nezbytné, abyste si uložili následující dodatečná data:

 • Uživatelská data (Uživatel, heslo, e-mailová adresa)
 • IP adresy používané pro přístup do cloudového systému
 • Názvy počítačů používaných pro přístup do cloudového systému
 • Název operačního systému a verze použité pro přístup do cloudového systému
 • Názvy tiskáren
 • Data uložená v důsledku diagnostiky e-mailů (příjemce e-mailu, předmět, velikost e-mailů)

5.1. Vaše data

Společnost BMD není povinna kontrolovat přípustnost zpracování dat zadaného zákazníkem z hlediska předpisů o ochraně osobních údajů. Zákazník je zejména odpovědný za získání požadavků na souhlas, podávání zpráv a / nebo důvěrnost, které mohou být podle podmínek zákona o ochraně údajů (DPA, GDPR) povinné pro používání služeb zákazníkem a jeho smluvními partnery.

5.2. Ukládání vašich dat v cloudu BMD

Pokud používáte cloud BMD, budou vaše data uložena na hardwaru dodavatele v závislosti na tom, jak je objednávka zpracována. Údaje se ukládají výhradně v rámci EHS (v souladu s kapitolou 5 GDPR).

INFORMACE O OCHRANĚ ÚDAJŮ - ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVKY

Následující služby BMD spadají do smyslu GDPR pod termínem Zpracování dat o objednávkách:

5.3. Služby podpory u zákazníka

To zahrnuje školení pro implementaci softwaru u zákazníka a další služby, které jsou prováděny na místě.

5.4. Podpora při údržbě vzdáleného přístupu

Abyste mohli zpracovat požadavek prostřednictvím BMD, udělujete přímý přístup k vašemu systému.

5.5. Podpora vzdáleného přístupu pomocí softwaru

Aby mohlo BMD zpracovat požadavek, vytvoří na vaší pracovní stanici online relaci. Před provedením služby musíte před přenosem obsahu obrazovky potvrdit přístup.

5.6. Analýza chyb s údaji o zákaznících

Pokud jsou vaše data požadována pro analýzu chyb nebo pro výkon služeb, měli byste je přenést na BMD přes zabezpečený FTP server. Pokud není možné přenášet data online, můžete si od BMD vyžádat zabezpečené datové médium chráněné heslem proti náhradě nákladů.
 

6. INFORMACE O OCHRANĚ ÚDAJŮ - ŽÁDOSTI

Společnost BMD shromažďuje a ukládá vaše data za účelem zpracování aplikací.

6.1. Shromažďování a používání údajů o žadatelích

V průběhu aplikace (online, e-mailem, poštou nebo osobně) shromažďuje společnost BMD osobní údaje, jako jsou: jméno, adresa, datum narození nebo údaje, které jste nám dobrovolně poskytli. Tato data se používají výhradně pro proces podávání žádostí a jsou přístupná pouze omezené skupině lidí.

 

7. POVINNOSTI BMD

7.1. Data a výsledky zpracování

BMD se zavazuje zpracovávat údaje a výsledky zpracování pouze v souvislosti s písemnou objednávkou nebo smlouvou. Pokud je společnost BMD povinna zveřejnit vaše údaje, je společnost BMD povinna vás o tom okamžitě informovat.

7.2. Důvěrnost

Všichni zaměstnanci BMD jsou povinni zachovávat mlčenlivost podle čl. 28 par. 3 GDPR a § 6 DPA v aktuální verzi.

7.3. Oznamovací a ohlašovací povinnosti

V případě narušení ochrany údajů vás společnost BMD okamžitě informuje, nejpozději do 24 hodin od jejího zjištění. BMD bude neprodleně informovat o všech inspekcích nebo opatřeních dozorových orgánů, pokud se týkají vašich údajů.

7.4. Bezpečnostní opatření

BMD prohlašuje, že byla přijata dostatečná technická a organizační bezpečnostní opatření v souladu s čl. 32 GDPR a že musí být neustále aktualizovány pomocí nejnovějších technologií. Kromě toho byla úspěšně provedena certifikace ISO 27001.

7.4.1. Kontrola přístupu a vstupu

Serverové místnosti dodavatele jsou hlídány kontrolou přístupu a mohou vstoupit pouze oprávnění zaměstnanci.

7.4.2. Řízení přístupu

Všechny systémy jsou zabezpečeny rozsáhlou ochranou heslem a podléhají koncepci autorizace, která zajišťuje, že přístup k datům mají pouze oprávněné osoby.

7.4.3. Řízení přenosu

Data jsou přenášena zabezpečenými trasami (např. Připojení VPN).

7.4.4. Řízení vstupu

Osobní údaje mohou shromažďovat, měnit a mazat pouze oprávněné osoby. Záznamy v kmenových datech zákazníka BMD se zaznamenávají.

7.4.5. Kontrola objednávek

Zhotovitel bude jednat v rozsahu dohodnutém se zákazníkem (objednávka softwaru, žádosti o služby, smlouva o údržbě atd.).

7.4.6. Kontrola dostupnosti

BMD potvrzuje pravidelné zálohování dat a monitorování provozních podmínek. V případě potřeby jsou k dispozici havarijní plány, aby se minimalizovalo možné selhání provozních požadavků.

 

8. VAŠE PRÁVA

Jste oprávněni sami v přiměřeném rozsahu zkontrolovat dodržování předpisů na ochranu údajů v BMD nebo nechat provést třetí stranu.

8.1. Požadavky na informace (články 13 a 14 GDPR)

8.1.1. Zainteresované osoby

Jakékoli společné odpovědné osoby
Zpracování údajů zúčastněných stran provádí BMD. Pokud jsou údaje zúčastněných stran předávány BMD třetími stranami (partnery atd.), Je třetí strana odpovědná za získání souhlasu zúčastněné strany ohledně zveřejnění osobních údajů.

Účely zpracování / právní základy
Zpracování probíhá za účelem vytvoření nabídky požadované Skladovacím obdobím: Do ukončení obchodního vztahu nebo do uplynutí doby promlčení a zákonné doby uchovávání platné pro odpovědnou osobu; kromě toho až do ukončení veškerých právních sporů, v nichž jsou údaje požadovány jako důkaz o produktech a službách společnosti BMD a předávání informací a reklamních materiálů.
Poskytnuté údaje slouží jako základ pro přípravu kupní smlouvy. Pokud není uzavřena žádná kupní smlouva, jsou data potenciálního zákazníka uložena pro reklamní účely.

Kategorie postižených osob
Stávající a bývalé zúčastněné strany
Kategorie dat
Doba skladování: do ukončení obchodního vztahu nebo do uplynutí promlčecí lhůty a zákonné doby uchovávání platné pro odpovědnou osobu; kromě toho až do ukončení veškerých právních sporů, v nichž jsou údaje požadovány jako důkaz.

 • Kmenová data zúčastněné strany
 • Kontaktní osoby zúčastněné strany
 • Údaje a informace potřebné k vypracování nabídky

Příjemci dat
Například poskytovatelé licencí, přepravní společnosti, banky, právní zástupci v případě podnikání, účetní, soudní orgány v případě potřeby, správní orgány v případě potřeby, smluvní partneři a obchodní partneři, poskytovatelé (poskytovatelé IT služeb), pojištění v případě potřeby

Popis technických a organizačních bezpečnostních opatření
Viz '' bezpečnostní opatření ''.

8.1.2. Zákazníci

Jakékoli společné odpovědné osoby
Zpracování zákaznických dat provádí BMD. Pokud jsou údaje o zákaznících přenášeny na BMD třetími stranami (partnery atd.), Je třetí strana odpovědná za získání souhlasu s přenosem osobních údajů od zákazníka.
Účely zpracování / právní základy
Zpracování probíhá pro splnění objednávky, následnou péči o zákazníka a pro přenos informačních a reklamních materiálů.

Kategorie postižených osob
Stávající a bývalí zákazníci

Kategorie dat
Doba skladování: do ukončení obchodního vztahu nebo do uplynutí promlčecí lhůty a zákonné doby uchovávání platné pro odpovědnou osobu; kromě toho až do ukončení veškerých právních sporů, v nichž jsou údaje požadovány jako důkaz.

 • Kmenová data a informace o licenci BMD zákazníka
 • Kontaktní osoby zákazníka
 • Data a informace potřebné pro zpracování objednávky a následnou péči o zákazníka

Příjemci dat
Například poskytovatelé licencí, přepravní společnosti, banky, právní zástupci v případě podnikání, účetní, soudní orgány v případě potřeby, správní orgány v případě potřeby, smluvní partneři a obchodní partneři, poskytovatelé (poskytovatelé IT služeb), pojištění v případě potřeby

Popis technických a organizačních bezpečnostních opatření
Viz '' bezpečnostní opatření ''

8.1.3. Dodavatelé

Jakékoli společné odpovědné osoby
BMD zpracovává údaje o dodavatelích.

Účely zpracování / právní základy
Zpracování probíhá pro vyřízení dotazů a objednávek u dodavatele.

Kategorie postižených osob
Současní a bývalí dodavatelé

Kategorie dat
Doba skladování: do ukončení obchodního vztahu nebo do uplynutí promlčecí lhůty a zákonné doby uchovávání platné pro odpovědnou osobu; kromě toho až do ukončení veškerých právních sporů, v nichž jsou údaje požadovány jako důkaz.

 • Kmenová data dodavatele
 • Kontaktní osoby dodavatele
 • Data a informace potřebné pro zpracování dotazů a objednávky

Příjemci dat
Například poskytovatelé licencí, přepravní společnosti, banky, právní zástupci v případě podnikání, účetní, soudní orgány v případě potřeby, správní orgány v případě potřeby, smluvní partneři a obchodní partneři, poskytovatelé (poskytovatelé IT služeb), pojištění v případě potřeby

Popis technických a organizačních bezpečnostních opatření
Viz '' bezpečnostní opatření ''

8.1.4. Žadatelé

Jakékoli společné odpovědné osoby
Data žadatele jsou zpracovávána společností BMD. Pokud jsou údaje o žadatelích shromažďovány prostřednictvím online aplikace, žadatel odpovídá za správnost údajů. Jsou-li údaje o žadateli shromažďovány třetími stranami, ten, kdo údaje zadává, odpovídá za to, aby žadatel souhlasil se zveřejněním údajů.

Účely zpracování / právní základy
Zpracování probíhá, aby bylo možné provést proces podání žádosti nebo informovat žadatele o dalších volných místech, která odpovídají jeho profilu.

Kategorie postižených osob
Stávající a bývalí žadatelé
Stávající, bývalí a budoucí zaměstnanci

Kategorie dat
Doba skladování: podle dohodnuté doby uchovávání pěti let po posledním kontaktu se žadatelem.

 • Kmenová data žadatele
 • Dokumenty žadatele
 • Data a informace potřebné pro proces žádosti

Příjemci dat

Například poskytovatelé licencí, přepravní společnosti, banky, právní zástupci v případě podnikání, účetní, soudní orgány v případě potřeby, správní orgány v případě potřeby, smluvní partneři a obchodní partneři, poskytovatelé (poskytovatelé IT služeb), pojištění v případě potřeby

Popis technických a organizačních bezpečnostních opatření
Viz '' bezpečnostní opatření ''

8.2. Právo na informace (čl. 15 GDPR)

Podle čl. 15 GDPR máte právo kdykoli požádat o informace o všech datech uložených společností BMD o vás. V případě pochybností může BMD požádat o další informace k potvrzení totožnosti. E-mailová adresa poskytnutá společností BMD je: datenschutz@bmd.at.

8.3. Právo na opravu (čl. 16 GDPR)

Pokud společnost BMD zpracovává osobní údaje, které jsou neúplné nebo nesprávné, můžete požadovat jejich opravu nebo doplnění.

8.4. Právo na smazání (článek 17 GDPR)

Jste oprávněni požádat BMD o vymazání vašich údajů, pokud nastane jeden z následujících důvodů:

a) Osobní údaje již nejsou vyžadovány pro účely, pro které jsou shromažďovány nebo zpracovávány.
b) Odvoláte svůj souhlas a již neexistuje právní základ pro další zpracování / skladování.
c) Protestujete proti zpracování a neexistují žádné legitimní důvody pro další zpracování.
d) Vaše data byla nezákonně zpracována.

8.5. Právo na omezení (článek 18 GDPR)

Můžete požadovat, aby společnost BMD omezila zpracování, pokud
a) Zpochybňujete správnost zpracování po dobu, po kterou umožňuje dodavateli ověřit správnost údajů.
b) Zpracování údajů je nezákonné, ale vy smažete.
c) BMD již data pro zamýšlený účel již nepotřebuje, ale tato data stále potřebujete k uplatnění nebo obhajobě právních nároků.
d) Podali jste námitku proti zpracování údajů.

8.6. Právo na přenos údajů (čl. 20 GDPR)

Máte právo přijímat své osobní informace ve strukturovaném, normálním a strojově čitelném formátu, pokud jsou data uložena společností BMD na základě vašeho souhlasu nebo splnění smlouvy a zpracování je provedeno automaticky.

8.7. Právo na vznesení námitky (čl. 21 GDPR)

Pokud vaše osobní údaje zpracovává BMD na základě čl. 6 par. 1 lit. b nebo f, máte právo kdykoli vznést námitky za předpokladu, že neexistuje převažující ochrana zájmů o data. Proti přijetí nevyžádané reklamy můžete kdykoli protestovat bez udání důvodu.

8.8. Právo na odvolání

Máte-li podezření, že společnost BMD porušuje rakouské nebo evropské právo na ochranu údajů, máte právo odvolat se k určenému orgánu dozoru.
 

BMD Česká republika
Komplexní informační technologie s.r.o.

Salvátorská 931/8

CZ-11000 Praha

obchod@kit.cz
 

BMD Česká republika
Komplexní informační technologie s.r.o.

Chelčického 15

CZ-37001 České Budějovice

+420 387 312 345

obchod@kit.cz

Mohlo by Vás také zajímat

Produkty

Technika & Support

Firma

Follow us

Sledujte nás na Facebook
Sledujte nás na Xing
Sledujte nás na LinkedIn
Sledujte nás na YouTube
Sledujte nás na Kununu
Sledujte nás na Instagram