Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge von Tschechien CZ
vyhledávání

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1.    Údaje odpovědného

BMD SYSTEMHAUS GesmbH
Sierninger Straße 190
A–4400 Steyr
Telefon: +43 (0)50 883
Mailová adresa: bmd@bmd.at
Internet: www.bmd.com
Zemský soud Steyr, FN 118356d
DIČ: ATU24168102
 

2.    NEWSLETTER a webové stránky BMD

2.1. Souhlas

Používáním webových stránek souhlasíte s ukládáním a používáním vašich dat tak, jak je uvedeno v tomto prohlášení. Změny v pravidlech ochrany osobních údajů budou promítány přímo do této stránky, takže budete vždy informováni o tom, které údaje BMD ukládá a používá.

2.2. Účel použití dat

Které informace sbíráme a za jakým účelem?

2.2.1. IP adresy

IP adresy jsou potřeba pro diagnostiku problémů, správu webových stránek a demografické informace. Když navštívíte naše webové stránky, rozpoznáváme jenom jméno vaší domény, nikoli mailovou adresu. Vaši mailovou adresu vidíme jenom tehdy, když nám ji přímo sdělíte vyplněním formuláře nebo zasláním mailu z této adresy. 

2.2.2. Cookies

Cookies jsou používány pro personalizaci obsahu, k zamezení opakovaného zadávání hesla nebo k přizpůsobení nabídky informací chování uživatele.

2.2.3. Registrace uživatele

Pokud se zaregistrujete, budeme vám zasílat požadované informace a/nebo produkty, stejně jako další informace o produktech, zprávy nebo propagační materiály.

2.2.4. Mailové adresy

Pokud zadáte svou mailovou adresu, budeme s vámi komunikovat prostřednictvím mailu. Vaši mailovou adresu neposkytneme žádné další osobě mimo BMD. Když nebudete chtít od BMD dostávat žádné další maily, můžete je kdykoli odhlásit. Při odeslání vašeho mailu mohou být v závislosti na nastavení vašeho mailového programu předávány automaticky i osobní údaje. Také s těmito daty bude BMD nakládat důvěrně.

2.2.5. Přihlášení k událostem

Webové stránky obsahují přihlašovací formuláře, které můžete vyplnit, abyste obdrželi informace, produkty a služby. Data takto předaná BMD budou použita výhradně pro konkrétní operaci.

2.2.6. Webshop

Při objednávce prostřednictvím našeho internetového obchodu (semináře, poptávky softwaru) budou vaše data poskytnuta správci našeho internetového obchodu. Data budou uložena v registrační databázi webu BMD.

2.3. Odkazy na jiné webové stránky

Naše webové stránky obsahují rovněž odkazy na webové stránky třetích stran.  BMD neodpovídá za opatření k ochraně osobních údajů ani za obsah jiných webových stránek.

2.4. Newsletter

BMD rozesílá v pravidelných intervalech Newsletter pro co nejlepší informování uživatelů o aktuálních programových novinkách a změnách, pořádaných akcích a seminářích nebo o reklamních kampaních BMD. Pro odstranění ze seznamů mailových adres nebo z registrační databáze webu BMD stačí zaslat mailovou zprávu na adresu newsletter@bmd.at. Registrovaný uživatel může kdykoliv na svém uživatelském profilu zadat požadavek na odvolání zasílání.  Podrobné informace k odhlášení jsou uvedeny v každém newsletteru. 

2.5. Využívání Google Analytics

Webová stránka využívá Google Analytics, webovou službu společnosti Google Inc.
(„Google“). Google Analytics pracuje se soubory Cookies. Informace o vaší práci s webovou stránkou získané pomocí Cookies (včetně vaší IP adresy), budou přeneseny na server společnosti Google do USA a tam uloženy. Google potřebuje tyto informace pro vyhodnocení webové stránky, k přehledům marketingových aktivit pro provozovatele webové stránky a  pro poskytování dalších služeb spojených týkajících se webové stránky. Společnost Google může tyto údaje poskytnout třetím stranám, pokud je to stanoveno zákonem, nebo pokud třetí strana data zpracuje jménem společnosti Google. Google v žádném případě nebude spojovat vaši IP adresu s jinými daty společnosti Google. Instalaci souborů Cookies můžete zabránit pomocí nastavení vašeho webového prohlížeče; ale upozorňujeme vás, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všechny funkce webové stránky. Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním údajů společností Google výše popsaným způsobem a k uvedeným účelům.

2.6. Používání Google AdWords Remarketing

Tato webová stránka používá cookies pro pozdější nasměrování uživatele v sítí Google pomocí remarketingových kampaní a online reklamy. Pro nastavení zobrazení remarketingu používají třetí strany jako jsou Google Cookies návštěvu předchozí stránky. Vy jako uživatel máte možnost používání Cookies prostřednictvím Google deaktivovat, když vyvoláte stránku pro deaktivaci www.google.com/ads/preferences.
 

3. Všeobecné informace o ochraně dat

BMD ukládá údaje za účelem získávání zakázek a lepší péče o zákazníky.

3.1. Osobní údaje a zpracování

Například jméno, adresa, telefonní čísla, mailové adresy, DIČ, číslo registrace v obchodním rejstříku, obor podnikání, kontaktní osoby, bankovní spojení, korespondence, údaje i licenci a aktualizacích podle zakázky, původ kontaktu, přihlašovací údaje do klientské sekce. Další informace naleznete v informacích pro klienty v oblasti „Ochrana osobních údajů“ na domovské stránce BMD. Pokud nedojde k uzavření kupní smlouvy, budou vaše údaje uloženy pro reklamní účely. Máte možnost kdykoliv nechat vaše údaje z registru BMD vymazat.

3.2. Poskytování údajů třetím stranám

K poskytování údajů třetím stranám (např. poskytovatelé licence, zasilatelství, banky, právní zástupci v obchodních případech, smluvní a obchodní partneři, provideři) dojde pouze v případech, kdy je to nezbytné pro naplnění smlouvy.

3.3. Mlčenlivost

Firma BMD zavazuje sebe, své zaměstnance BMD a pověřené osoby k uchovávání dat v tajnosti dle příslušných článků zákona o ochraně osobních údajů v platném znění. Od BMD je možné vyžádat samostatné prohlášení o zachování mlčenlivosti.

3.4. Dohoda o zpracování dat zakázky dle GDPR

Veškeré informace o zpracování osobních údajů naleznete v dohodě o zpracování dat zakázky (Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung). Pokud má BMD vystupovat jako zpracovatel zakázky, musí být tato dohoda podepsána.
 

4. Informace o ochraně osobních údajů – servisní smlouva

4.1. Informace o službách zahrnutých v servisní smlouvě

Při poskytování výkonů zahrnutých v servisní smlouvě budou pro následnou sledovatelnost hlášených problémů a dotazů, analýz chyb a s nimi spojených informací z oddělení supportu apod., v BMD elektronicky ukládány nezbytné údaje (telefonáty, tikety). 

4.2. Informace o placených službách 

Při poskytování fakturovaných služeb BMD vytvoří pracovní výkaz, který zašle zadané kontaktní osobě k odsouhlasení poskytnutých výkonů. Kromě toho můžete nechat uložit obecnou mailovou adresu pro zasílání pracovních výkazů BMD.
 

5. Informace o ochraně osobních údajů – služby BMDCLOUD

Pro poskytování služeb na základě smlouvy o službách BMD-Cloud je nezbytné ukládat ještě následující data:

  • Údaje uživatele (User, heslo, mailová adresa)
  • IP adresy, které budou používány pro přístup do systému cloudu
  • Jména počítačů, které budou používány pro přístup do cloudu
  • Název a verze operačního systému, který bude používán pro přístup do cloudu
  • Jména tiskáren
  • Údaje, ukládané na základě mailové diagnostiky (příjemce, předmět a velikost mailu)
  • 5.1. Vaše datová základna

Firma BMD není povinna prověřovat oprávněnost vámi prováděného zpracování dat v agendách ve smyslu ochrany osobních údajů. Vy sami jste odpovědní za získání souhlasu, oznámení a/nebo prohlášení o mlčenlivosti podle opatření k zajištění ochrany dat pro využívání služeb.

5.2. Ukládání vašich dat v BMD Cloud

Při využívání BMD Cloud jsou vaše data ukládána na server poskytovatele na základě procesů zpracování. Ukládání dat přitom probíhá vždy v souladu se zákony o ochraně dat.
 

6. INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – ZPRACOVATEL ZAKÁZKY

Následující služby BMD spadají ve smyslu GDPR pod pojem zpracování dat zakázky:

6.1. Služby podpory poskytované u zákazníka 

Sem patří školení a ostatní práce související se zaváděním programu, které jsou poskytovány přímo u zákazníka.

6.2. Podpora prostřednictvím vzdáleného připojení

K řešení požadavků v BMD poskytnete přímý přístup do vašeho systému.

6.3. Podpora s dálkovým přístupem prostřednictvím programu

K řešení vašich požadavků bude vytvořeno online připojení na vaši pracovní stanici. Pro poskytnutí služby musíte nejprve přístup schválit. Teprve pak bude vaše obrazovka sdílena.

6.4. Analýza chyby s daty klienta

Pokud jsou pro analýzu chyby nebo k provedení servisního zásahu potřeba vaše data, předáte je BMD prostřednictvím zabezpečeného FTP serveru. Pokud není online předání dat realizovatelné, můžete za náhradu nákladů požádat BMD o zabezpečený datový nosič chráněný heslem.

7. INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – NAKLÁDÁNÍ S ŽÁDOSTMI

BMD shromažďuje a ukládá vaše data za účelem zpracování podané žádosti.

7.1. Ukládání a použití dat žádosti

BMD v případě podané žádosti (online, prostřednictví mailu, poštou nebo osobně) ukládá osobní údaje jako například jméno, adresu, datum narození, případně údaje, které jste dobrovolně poskytli. Tato data budou použita výhradně v procesu vyřizování žádosti a jsou v BMD přístupná pouze pro vymezený okruh osob.

7.2. Externí personální agentura

Ve výjimečných případech spolupracuje BMD s externí personální agenturou. V takovém případě o tom budete informováni zvlášť.

7.3. Uzavření pracovní smlouvy

Pokud je dojednán pracovní poměr, budou údaje, uložené v rámci vyřizování žádosti, použity pro předsmluvní účely (přípravu pracovní smlouvy).

7.4. Online žádost

V případě online žádosti budou všechny vámi poskytnuté údaje a soubory dočasně uloženy. Pokud ukončíte vaši online žádost bez potvrzení souhlasu se zpracováním osobních údajů, budou veškeré údaje a nahrané soubory okamžitě smazány.

7.5. Vaše data po ukončení vyřizování žádosti

Po ukončení procesu vyřizování žádosti budete o stavu vaší žádosti informováni. V případě zamítnutí vaší žádosti zůstanou vaše údaje vedené v evidenci a budete následně informováni o pracovních nabídkách, které budou odpovídat vašemu profilu dle žádosti. Pokud si toto nebudete přát, budou vaše data samozřejmě kompletně smazána. 

7.6. Odstranění dat žádosti

Pokud požadujete odstranění dat vaší žádosti, zašlete prosím tento požadavek mailem na jobs@bmd.at.
 

8. POVINNOSTI BMD

8.1. Data a výsledky zpracování

BMD se zavazuje zpracovávat data a výsledky zpracování jenom v rámci písemné zakázky či smlouvy. Pokud bude BMD ze stran úřadů nařízeno poskytnout vaše údaje, BMD je povinno vás o tom neodkladně informovat.

8.2. Mlčenlivost

Všichni pracovníci a pracovnice BMD jsou podle zákona o ochraně osobních údajů vázáni mlčenlivostí.

8.3. Oznamovací a ohlašovací povinnost

V případě porušení ochrany osobních údajů vás bude BMD informovat neprodleně, nejpozději do 24 hodin od zjištění porušení.
BMD vás bude neprodleně informovat o kontrolách nebo akcích kontrolních úřadů, pokud se budou týkat vašich dat.

8.4. Bezpečnostní opatření

BMD prohlašuje, že byla přijata dostatečné technická a organizační bezpečnostní opatření podle článku 32 směrnice GDPR a ta vždy odpovídají aktuální technické úrovni. Dále byla úspěšně provedena certifikace podle ISO 27001.

8.4.1. Kontrola vstupu

Serverové místnosti jsou chráněny kontrolou vstupu a mohou do nich vstoupit pouze oprávnění pracovníci a pracovnice. 

8.4.2. Kontrola přístupu

Všechny systémy jsou chráněny rozsáhlým systémem hesel a podléhají koncepci přístupových oprávnění, která zajišťuje, že přístup k datům obdrží pouze oprávněné osoby.

8.4.3. Kontrola přenosu dat 

Data jsou přenášena zabezpečenými kanály (např. VPN připojení).

8.4.4. Kontrola vstupů

Osobní data mohou být zadávána, měněna a mazána pouze oprávněnými osobami. Zadávání kmenových dat zákazníků BMD je protokolováno.

8.4.5. Kontrola zakázky

Dodavatel jedná v rozsahu, který byl dojednán (softwarová zakázka, požadavek na službu, servisní smlouva, atd.).

8.4.6. Kontrola dostupnosti

BMD potvrzuje průběžné provádění zálohování a monitorování provozních podmínek.  V případě potřeby jsou k dispozici nouzové plány pro minimalizaci následků výpadku provozních podmínek.
 

9. VAŠE PRÁVA

Máte právo vhodným způsobem kontrolovat dodržování nařízení k ochraně osobních údajů ze strany BMD sami nebo prostřednictvím třetí strany.

9.3. Právo na informace (čl. 15 GDPR)

Na základě článku 15 GDPR máte kdykoli právo dostat informace o veškerých údajích, které se vás týkají a jsou uloženy v BMD. V případě pochybností si BMD může vyžádat doplňující informace pro ověření identity žadatele.  Mailová adresa vytvořená v BMD pro tyto účely je:datenschutz@bmd.at.

9.4. Právo na opravu (čl. 16 GDPR)

Pokud BMD zpracovává osobní údaje, které jsou chybné nebo neúplné, můžete vyžadovat jejich opravu nebo doplnění.

9.5. Právo na odstranění (čl. 17 GDPR)

Máte právo vyžadovat smazání vašich dat v BMD, pokud nastane některá z následujících situací:
a) osobní údaje již nejsou potřeba pro účel, pro který byly shromážděny či zpracovány;
b) odvoláte svůj souhlas a neexistuje žádný zákonný důvod pro jejich další zpracování či ukládání;
c) vyjádříte námitku proti zpracování dat a neexistuje žádný oprávněný důvod pro další zpracování;
d) vaše údaje byly zpracovávány neoprávněně.

9.6. Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)

Máte právo požadovat od BMD omezení zpracování, pokud
a) popíráte správnost zpracování, a to na dobu, která umožní BMD prověřit správnost dat;
b) zpracování dat je neoprávněné, ale přesto odmítáte smazání dat;
c) údaje již v BMD nejsou potřebné pro předpokládaný účel, ale tyto údaje jsou stále potřebné pro uplatnění nebo obhajobu právních nároků;
d) jste předložili námitku proti zpracování údajů.

9.7. Právo na přenositelnost dat (čl. 20 GDPR)

Máte právo obdržet vaše osobní údaje ve strukturovaném, jednotném a strojově čitelném formátu, pokud byla data získána na základě vašeho souhlasu, případně pro vyplnění smlouvy s BMD, a zpracování proběhlo automatizovaně.

9.8. Právo na námitky (čl. 21 GDPR)

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovány BMD na základě čl.6 odst. 1 písm. b nebo f, máte kdykoli právo podat námitky za předpokladu, že neexistuje žádný nadřazený zájem ochrany. Zasílání reklamy můžete odmítnout kdykoli bez udání důvodu.

9.9. Právo na stížnost

Máte právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu, pokud se domníváte, že BMD porušuje české nebo evropské zákony na ochranu osobních údajů. 
 

BMD Česká republika
Komplexní informační technologie s.r.o.

Slezská 320

CZ-12000 Praha

+420 387 312 345

obchod@kit.cz

Mohlo by Vás také zajímat

Produkty

Technika & Support

Firma

Follow us

Sledujte nás na Facebook
Sledujte nás na Xing
Sledujte nás na LinkedIn
Sledujte nás na YouTube
Sledujte nás na Kununu
Sledujte nás na Instagram