Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge von Tschechien CZ
vyhledávání

Software pro správu skladu BMD = ekonomické a přehledné vedení skladu

Software BMD pro vedení skladu umožňuje efektivní správu skladu a vytváří optimální podmínky pro dodávky. Velkým přínosem je plná integrace s moduly BMD Fakturace a BMD Objednávky. Propojení s BMD Účetnictvím a BMD Nákladovým účetnictvím umožňuje efektivní práci bez duplicitního zadávání dat.

Hlavní body:

 • efektivní správa skladu, optimální připravenost dodávek
 • automatické zápisy z programů fakturace a nákupu
 • správa více skladů: možnost vedení více skladů
 • inventura ke konci roku, k rozhodnému dni, namátková inventura
 • hospodárné a přehledné vedení skladu
 • využití plné integrace do prostředí BMD: po stanovení použití zboží mohou být data okamžitě zaúčtována do finančního účetnictví.

Výhody

 • stav skladu se zohledněním budoucích příjmů a výdejů zboží
 • manuální zápisy skladových příjmů a výdejů
 • automatické zápisy z programů fakturace a nákupu
 • vedení skladu pro více skladů a regálových míst
 • různé druhy skladu jako například uzavřený sklad, bezcelní sklad, sklad surovin pro výrobu, sklad náhradních dílů a součástek, konsignační sklad apod.
 • inventura ke konci roku, k rozhodnému dni, namátková inventura, stejně tak přecenění skladu
 • fixní přidělení skladových míst uživateli či zákazníkovi nebo manuální přidělení zakázce či položce zakázky

Vedle automatických skladových zápisů na základě zákaznických zakázek a přijmů zboží mohou být změny stavu skladu zadávány samozřejmě také ručně. S modulem MDE můžete využít mobilní zařízení prosběr dat k pohodlnému provádění inventur a skladových převodů, tisku etiket a příjmu zboží.

Vyhodnocení

 • v systému správy skladu BMD máte kdykoli přístup k vyhodnocením a statistikám, které můžete prohlížet na obrazovce nebo tisknout:
 • přehled stavu skladu, detailní přehled zápisů a disposeznam
 • vyhodnocení stavu skladu za sklad nebo skladové místo, skupinu zásob nebo položku zboží, se tříděním a seskupením podle různých kritérií
 • vyhodnocení odchylky pořizovací ceny a průměrné ceny
 • vyhodnocení doby skladování a rychlosti obratu zásob
 • statistika skladu za jednotlivé sklady, skupinu zboží a položku zboží, s meziročním srovnáním a měsíčním hodnocením
 • inventurní seznam, seznam počtů a seznam inventurních odchylek

 

Využívejte praktické automatismy v programu pro správu skladu:

 • více automatických a manuálních druhů účtování pro různé druhy příjmů, výdejů a oprav
 • automatická zpráva při zpracování zakázky, pokud dojde k přečerpání stavu skladu (podkročení)
 • automatický přepočet průměrné pořizovací ceny při každém přírůstku skladu
 • automatický protokol při příjmu zboží, zda jde o skladové zboží nebo zboží zákazníka

 

Inventura

Usnadněte si práci bez ohledu na to, jeslti provádíte inventuru manuálně, pomocí skeneru nebo mobilní "čtečkou".

 

Základní modul Sklad nabízí kromě jiného:

 • inventuru k rozhodnému dni nebo permanentní namátkovou inventuru za sklad, skladové místo, skupinu zboží  nebo položku
 • převzetí inventury k rozhodnému dni se zohledněním přírůstků a úbytků provedených v mezičase
 • přehled rozdílů (manka), přehled znehodnocení, přehled skladu, statistiky

 

Rozšíření

Doplňte program pro vedení skladu o užitečná rozšíření a využívejte další funkce:

 • Správa šarží a sériových čísel s metodou LIFO nebo FIFO
 • Kusovníky a sety
 • MDE sklad: mobilní pořízení dat inventur, přírůstků a úbytků

BMD Česká republika
Komplexní informační technologie s.r.o.

Salvátorská 931/8

CZ-11000 Praha

obchod@kit.cz
 

BMD Česká republika
Komplexní informační technologie s.r.o.

Chelčického 15

CZ-37001 České Budějovice

+420 387 312 345

obchod@kit.cz

Follow us

Sledujte nás na Facebook
Sledujte nás na Xing
Sledujte nás na LinkedIn
Sledujte nás na YouTube
Sledujte nás na Kununu
Sledujte nás na Instagram
Poptávky

Poptávky

Telefonáty

Telefonáty