Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge von Tschechien CZ
vyhledávání

Podniková vyhodnocení + rozpočet

Podniková vyhodnocení nabízejí širokou škálu metod pro zpracování zaúčtovaných hodnot.

Výhody:

 • Možnost srovnání: skutečné hodnoty s minulým rokem, dopočet do konce roku, víceleté přehledy
 • Časová lišta: dynamické zpracování dat
 • Členění: volně přizpůsobitelné standardy
 • Grafické zpracování: snadné rozpoznání odchylek díky barvám a symbolům, diagramy pro rychlý přehledDíky plné integraci do prostředí BMD získáte při vyhodnocování jasnou výhodu. Možnost prokliknutí ze sumárního řádku v přehledu členění až na přiřazené účty významně usnadňuje a urychluje práci. Na účtu jsou zobrazeny všechny zápisy včetně propojení na digitálně uložené příslušné doklady (při používání BMD DMS).

Rozpočet

Pro tvorbu rozpočtu máte k dispozici libovolný počet modelů (Normal,  Best case, Worst case). Plánujete  na základě účetních hodnot (převzatých z účetnictví) a zadáváte hodnoty plánu pro úroveň řádku členění, účtu nebo jednotlivého měsíce.
 

Další užitečné informace pro tvorbu plánu umožňuje detailní přístup k hodnotám předchozího roku:

 • Zadání hodnot rozpočtu po měsících nebo jako roční hodnotu
 • Víceleté plánování
 • Plánování zdola nahoru: převzetí údajů z jiných detailních plánů (rozpočet nákladových středisek/nositelů z nákladového účetnictví BMD, odpisy z investičního účetnictví BMD, plán obratu ze skladového hospodářství BMD)
 • Individuální přizpůsobení sloupců
 • Funkce poznámek

 

Přesvědčte se o snadném způsobu pořizování hodnot plánu a využívejte vedle funkce importu z Excelu také

 • převzetí procentním podílem (je možné zohlednit křivku vývoje předchozího roku) 
 • propojení jednotlivých položek prostřednictvím závislostí
 • vytváření ukazatelů (automatické generování položek rozpočtu)
 • možnost kopírování
 • detailní plány (plán investic, plán splátek, plán personálních nákladů, plán nákupu zboží)

Snadné zadávání hodnot, import z Excelu a mnoho dalšího...

 • Převzetí pomocí procentního podílu (je možné zohlednění křivky předchozího roku)
 • Propojení jednotlivých pozic pomocí závislostí
 • Vytváření ukazatelů (automatické generování položek rozpočtu)
 • Možnost kopírování
 • Detailní plány (plán investic, plán splátek, plán personálních nákladů, plán nákupu zboží)

Flexibilní datové výstupy

Můžete sami rozhodnout, jak mají vaše vyhodnocení vypadat. Pro grafické zpracování je k dispozici množství předdefinovaných schémat. Lze také využít možností třídění a výběrů v reportingu pro vytvoření zcela individuálního vzhledu.

Další výhody:

 • dynamické zpracování
 • funkce exportu (Excel, Outlook)
 • široké možnosti dalšího zpracování tiskových modelů (mail, archív, PDF soubory)
 • generátor sestav: individuální tvorba  vyhodnocení

BMD Česká republika
Komplexní informační technologie s.r.o.

Salvátorská 931/8

CZ-11000 Praha

obchod@kit.cz
 

BMD Česká republika
Komplexní informační technologie s.r.o.

Chelčického 15

CZ-37001 České Budějovice

+420 387 312 345

obchod@kit.cz

Follow us

Sledujte nás na Facebook
Sledujte nás na Xing
Sledujte nás na LinkedIn
Sledujte nás na YouTube
Sledujte nás na Kununu
Sledujte nás na Instagram
Poptávky

Poptávky

Telefonáty

Telefonáty