Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge von Tschechien CZ
vyhledávání

Základní modul nákladového účetnictví nabízí úplnou kontrolu nákladů. Pořízení a změny nákladových středisek zajistíte snadno a zcela individuálně pomocí volně nastavitelných charakteristik. Nákladová střediska mohou být vedena numericky i alfanumericky.

Program pro vytváření stromu

Por sdružování nákladových středisek s využitím libovolného počtu skupin a úrovní slouží přehledné grafické znázornění.Využijte také možnost vícejazyčných popisů nákladových středisek, účtů a členících textů pro vyhodnocení v cizím jazyce.

Klíče pro přenos a rozpis

Přenosové a rozpisové klíče pro fixní a/nebo variabilní náklady jsou vytvářeny na základě procent, účtů, členění, příslušných rozměrů nebo množství.Je možné volitelně vytvářet roční nebo měsíční klíče.Práci výrazně usnadní plně automatické přiřazení částek na střediska.

Další výhody

 • vytvoření základny nákladového účetnictví přímo u účtů (manuálně, fixně nebo na základě přenosového klíče)
 • přepočet při změně klíče nebo při použití jiné datové základny
 • částečný rozpis: části jednoho nákladového střediska mohou být určeny různými klíči
 • výpočet průměru
 • automatický výpočet přirážky na všech úrovních (uzel, členění, účet)

Program poskytuje flexibilitu jak při vytváření rozpisů, tak i při navrhování zatížení a odtížení typů nákladů.

Členící texty a účty

Využívejte následující funkce:

 • množství dodávaných standardů (členění, reporty, výtisky)
 • zadání libovolného množství členících textů
 • jednoduché přiřazení příslušných účtů k řádkům členění
 • zadání množstevních ukazatelů u účtu

Účtování

Využijte množství výhod, které vám umožňuje přímé účtování do nákladového účetnictví: 

 • zadání odlišných účtů nákladů
 • rozdělení účtování na libovolné množství typů nákladů procentem nebo částkou
 • zadání množství a referenčních velikostí
 • zadání odlišného období nákladů, případně měsíčního dělitele pro alikvótní rozdělení výdajů v nákladovém účetnictví
 • oprava chybně zadaných dat pro nákladové účetnictví

Kalkulační účtování (úroky, odpisy, mzda podnikatele) mohou být podle potřeby zadávány ručně nebo importovány..

V základním modulu nákladového účetnictví jsou k dispozici také užitečné pomocné programy

 • Porovnání součtů pro kontrolu shodnosti finančního a nákladového účetnictví
 • Roční přenos: selektivní přenos jen určitých kmenových dat a hodnot
 • Konsolidace s možností přepočtu na cizí měnu
 • Rozdělení hodnot

Získáte přehled díky výpočtu řady ukazatelů, podložených samozřejmě celou datovou základnou, jako jsou zůstatky, účetní zápisy a množství.

Vyhodnocení

Plná flexibilita díky individuálně přizpůsobitelným možnostem zobrazení. Všechna vyhodnocení mohou být zobrazena kumulovaně nebo detailně ve stromové nebo uzlové struktuře, případně na úrovni členění.

Programy vyhodnocení využívají:

 • porovnání s hodnotami plánu a/nebo předchozího roku
 • volitelné varianty a různá nastavení rozpisu
 • výběr z libovolného množství členících textů
 • standardní sestavy, jednotlivé doklady, přehledy období, horizontální vyhodnocení založená na členěních nebo nákladových střediscích
 • výběr varianty účtování pro zohlednění všech nebo jenom určitých účetních zápisů

Všechna vyhodnocení je samozřejmě možné bez problémů vyexportovat do Excelu. Stisknutím klávesy dostanete vyhodnocení i v cizím jazyce.

Výkaznictví

V rámci výkaznictví máte prostřednictvím zadávací obrazovky možnost přistupovat ve všech variantách vyhodnocení nákladového účetnictví k aktuálním hodnotám, údajům plánu a datům předchozího roku. Každý náhled na obrazovku můžete standardně exportovat nebo vytisknout. Symboly odchylek a automaticky generované diagramy zaručují přehlednost zobrazení.

Další funkce

 • Vyvolání přehledu období na všech úrovních
 • Zobrazení jednotlivých zápisů včetně množství, s možností prokliknutí na originální doklad
 • Flexibilní zobrazení období pomocí časové lišty
 • Vyhodnocení přesahující rámec roku
 • Plná integrace do prostředí BMD (finanční účetnictví, HNIM, ERP, evidence výkonů)
 • Využití generátoru sestav jako nepostradatelného nástroje pro individuální tvorbu vyhodnocení. Rozhodujete nejen o obsahu sestavy (období, varianta účtování, členění, jazyk, pořadí, zahrnutí rozpisu, atd.), ale také o formátu řádků a sloupců.

Rozšíření nákladového účetnictví: nositel nákladů a další dimenze

Rozšířením nákladového účetnictví o další dimenze získáte možnost používat další čtyři typy nákladů: nositele nákladů, oddělení, dimenze a oblasti působnosti. Je přitom jedno, jak tyto typy nákladů využijete - informace předávané v účetním zápisu mohou být v nákladovém účetnictví vyhodnocovány buď odděleně podle typu nákladů, nebo v kombinaci.

Přehled výhod:

 • Individuální použití typů nákladů (odběratel, obch.zástupce, zboží, stavba, …)
 • Rozšíření je využitelné u všech typů nákladů ve všech bodech programu (přenosové a rozpisové klíče, přirážky, apod.)
 • Fixní přiřazení  typů nákladů k účtům, projektům, zboží, …

Vícedimenzionální vyhodnocení

Ve výkaznictví i v jednotlivých sestavách můžete definovat pořadí zpracování, takže je možné ve vyhodnoceních kombinovat všech pět typů nákladů.. Další velkou výhodou je využití modelů vyhodnocení, kde lze jednotlivé typy nákladů spojovat pomocí relací "AND" a "OR" .

BMD Česká republika
Komplexní informační technologie s.r.o.

Salvátorská 931/8

CZ-11000 Praha

obchod@kit.cz
 

BMD Česká republika
Komplexní informační technologie s.r.o.

Chelčického 15

CZ-37001 České Budějovice

+420 387 312 345

obchod@kit.cz

Follow us

Sledujte nás na Facebook
Sledujte nás na Xing
Sledujte nás na LinkedIn
Sledujte nás na YouTube
Sledujte nás na Kununu
Sledujte nás na Instagram
Poptávky

Poptávky

Telefonáty

Telefonáty