Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge von Tschechien CZ
vyhledávání

Krátkodobý a dlouhodobý finanční plán, analýza bonity, plánovaná bilance

Dlouhodobý finanční plán

Dlouhodobý finanční plán vychází z plánování rozpočtu a je možné ho stanovit jak přímou, tak nepřímou metodou. Základem pro výpočet jsou automaticky již zadané hodnoty plánu a také historické platební klíče na základě minulého finančního účetnictví.

Výhody:

  • dynamický výpočet (přístup k detailním plánům rozpočtu)
  • automatická předběžná kalkulace úroků, odpisů, osobních nákladů atd. na základě hodnot plánu 
  • zobrazení libovolného počtu scénářů (normální, nejhorší, nejlepší)
  • četné možnosti exportu a dalšího zpracování (sestava, Excel, soubor PDF)

Plánovaná bilance

Zobrazuje vývoj aktiv a pasiv na základě dlouhodobého finančního plánu a se zohledněním historických platebních klíčů. Plánovaná bilance stanoví předpokládaný výsledek na základě již definovaného rozpočtu/finančního plánu. Praktická funkce prokliknutí na detail zajišťuje maximální transparentnost a vypovídací schopnost.

Krátkodobý finanční plán & analýza bonity

U krátkodobého finančního plánu jsou peněžní toky např. pro kalendářní týdny zjišťovány na základě otevřených položek. Z platební historie odběratelů se vypočítají efektivní platební návyky a na jejich základě je provedena korekce. Díky tomu je získána realističtější prognóza než podle plánovaných splatností. Odběratel může být označen jako plátce se skontem nebo plátce na splatnost, případně může být klasifikován pomocí analýzy bonity podle průměrné nebo podle vážené doby úhrady.

Dále mohou být zadávány také manuální platby. Také můžete jednotlivé odběratele nebo faktury zablokovat pro výpočet.

BMD Česká republika
Komplexní informační technologie s.r.o.

Salvátorská 931/8

CZ-11000 Praha

obchod@kit.cz
 

BMD Česká republika
Komplexní informační technologie s.r.o.

Chelčického 15

CZ-37001 České Budějovice

+420 387 312 345

obchod@kit.cz

Follow us

Sledujte nás na Facebook
Sledujte nás na Xing
Sledujte nás na LinkedIn
Sledujte nás na YouTube
Sledujte nás na Kununu
Sledujte nás na Instagram
Poptávky

Poptávky

Telefonáty

Telefonáty