Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge von Tschechien CZ
vyhledávání

BMD software pro investiční účetnictví = snadná správa majetku

S programem BMD Investiční účetnictví dostáváte do rukou profesionální nástroj pro snadnou a transparentní správu vašeho investičního majetku. Účtujete odpisy, vypočítáte kalkulační odpisy, vyhodnocujete data. S Investičním účetnictvím BMD máte o svém investičním majetku přehled. Investiční účetnictví BMD vyniká především srozumitelným a přehledným zobrazením informací. 

V každodenní práci pomáhají snadno použitelné nástroje.


To začíná již snadným přebíráním dat z externích systémů prostřednictvím variabilního importu z Excelu.

 

Dále je možné investiční prostředky spravovat snadno a jednoduše. Lze vypočítávat účetní a daňové odpisy, ale také hodnoty podle standardů IFRS a GAAP. Využívejte možnosti kalkulačních odpisů a komfortního vyhodnocování dat. Máte k dispozici přehledný životopis investice.


Využívejte program také pro:

 • Automatický přenos přírůstků investic z účetnictví BMD včetně přenosu do nákladového účetnictví a do rozpočtu
 • Částečný přírůstek a úbytek, změnu, přeúčtování 
 • Přehledy a zobrazení aktiv podle různých standardů
 • Přehledy přírůstků a úbytků, přehled pojištění, přehled cenných papírů 
 • Kalkulační vyhodnocení podle různých kritérií
   

Komfortní účtování

Ať se jedná o přírůstky a zhodnocení majetku nebo o částečný či celkový odpis, všechny tyto operace mohou být přímo převzaty z finančního účetnictví BMD (předpořízení investic). Účetní program výrazně usnadňuje vaši práci. Variabilní výběr polí pro zadávání je jenom jednou z mnoha užitečných funkcí, které vás podporují při práci:

 • Výpočet pololetně/ročně nebo pro rata temporis
 • Jednoduchá správa drobných a krátkodobých předmětů, záloh a investic ve výstavbě
 • Rakouské a německé tabulky životnosti
 • Jednoduchá oprava pořizovacích nákladů, doby životnosti, účetní hodnoty (např. na základě auditu)
 • Automatické zaúčtování odpisů, navýšení hodnoty investičního majetku nebo snížení účetní hodnoty do finančního účetnictví
 • Automatická kontrola údajů investičního majetku: porovnání majetkových účtů s účty ve finančním účetnictví; kontrola vývoje účetní hodnoty, identiifikace případných rozdílů 
 • Konsolidace
 • Převzetí z jiných klientů (reorganizace)
 • Propojení s archívem klienta
 • Vkládání fotografií k jednotlivým investičním majetkům
   

Přehledná vyhodnocení

Zde máte k dispozici spolehlivé přehledy. Zobrazení přehledu aktiv, účtů investičního majetku i detailu investice je vždy přehledně v jednom okně. Dále můžete zpracovávat: 

 • cenné papíry
 • přehledy přeúčtování
 • podklady pro odepisování
 • měsíční přehledy odpisů
 • prémie za přírůstek investic
 • přehledy investičních dotací
 • nezdanitelné částky
 • kalkulační ocenění. 

Díky generátoru sestav máte k dispozici flexibilní nástroj pro vyřešení všech vašich individuálních požadavků.


Efektivní možnosti třídění a filtrování zajišťují maximální přehlednost sestav.  Z celkového přehledu sumárních hodnot se jednoduše dostanete na příslušné přiřazené položky majetku a snadno tak můžete zjistit všechny podrobnosti.
 

Provázanost

Díky propojení s finančním a nákladovým účetnictvím získáváte velkou výhodu. Můžete nechat odpisy, účetní hodnotu vyřazeného majetku apod. zaúčtovat měsíčně nebo ročně. Přesvědčte se sami o snadném přebírání hodnot do plánování v nákladovém účetnictví nebo do rozpočtu.
 

Další výhody propojení s nákladovým účetnictvím:

 • podchycení reprodukční pořizovací ceny
 • automatický výpočet reprodukční pořizovací ceny na základě indexu spotřebitelských cen
 • kalkulační přehled odpisů včetně výpočtu kalkulačních úroků
 • zaúčtování kalkulačních odpisů
   

BMD Česká republika
Komplexní informační technologie s.r.o.

Salvátorská 931/8

CZ-11000 Praha

obchod@kit.cz
 

BMD Česká republika
Komplexní informační technologie s.r.o.

Chelčického 15

CZ-37001 České Budějovice

+420 387 312 345

obchod@kit.cz

Follow us

Sledujte nás na Facebook
Sledujte nás na Xing
Sledujte nás na LinkedIn
Sledujte nás na YouTube
Sledujte nás na Kununu
Sledujte nás na Instagram
Poptávky

Poptávky

Telefonáty

Telefonáty