Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge von Tschechien CZ
vyhledávání

BMD účetní program – účtovat je přece snadné

BMD Účetní software je program, který vznikl na základě denních požadavků vedení účetnictví. Usnadňuje práci díky uživatelsky příjemnému pořízení dat a mnoha praktickým funkcím.

Hlavní body BMD Účetnictví

 • Bezpapírové účetnictví, digitální zpracování dokladů, nový komfort v denním účtování!
 • optimální realizace každodenních požadavků vedení účetnictví
 • mnoho praktických funkcí, komfortní správa otevřených položek, integrovaný systém upomínek, …
 • množství různých možností vyhodnocení

Vaše výhody

 • Rychlé a pohodlné pořízení všech účetních případů
 • Různé možnosti vyhodnocení a přehledů
 • Nové možnosti pořízení (bezpapírové účtování, zpracování digitálních faktur, atd.)
 • Průběžná správa a přizpůsobování aktuální legislativní situaci
 • Plná integrace do světa BMD: propojení s nákladovým účetnictvím, finančním plánováním, skladovým hospodářstvím a se správou dokumentů
 • BMD rozhraní pro klienty a daňové poradce
 • Možnost vedení více klientů
 • Legislativní přizpůsobení pro řadu dalších států (doplňkové moduly)

Praktické funkce

Využívejte mnoho praktických funkcí účetních programů BMD a nastavte své pracovní procesy co nejefektivněji:

 • Pořizování účetních zápisů zabezpečené řadou logických kontrol
 • Automatické účtování všech druhů daní
 • Komfortní správa otevřených položek dodavatelů a odběratelů
 • Integrovaný systém upomínek s volně definovatelnými texty
 • Mezidení s možností úprav a mazání v zápisech
 • Standardní účetní rozvrh a všechny potřebné sestavy

Komfortní účtování

Účetní program BMD je uživatelsky příjemný software, který je vybaven vším, co je potřeba pro řešení každodenních požadavků vedení účetnictví. Využijte výhody rozšiřujících modulů: cizí měny, kontrolu došlých faktur nebo automatiku dílčí/konečné faktury.

Funkce zvyšující efektivitu

 • Automatické účtování pro opakující se zápisy, jak jsou nájmy, pojištění apod.
 • Předvolitelné účetní texty s automatickým vložením měsíce (např. Nájemné září 2018)
 • Zadání základních údajů pro pokladní knihu, knihu příjmu zboží, přírůstky aktiv, nákladové účetnictví a mnoho dalších
 • Doklady (PDF nebo naskenované) "přivěšené" přímo u zápisu umožňují rychlý přístup
 • Vedení otevřených položek věcných účtů, včetně sestav
 • Automatika pro odúčtování zůstatku otevřené položky jako skonta, zaokrouhlení, rabatu, slevy apod.
 • Zpracování OCR kódu, QR kódu, ISDOC formátu
 • Optimální práce s naskenovanými jednotlivými  doklady i s hromadnými skeny
 • Možnost připojení poznámky k dokladu
 • Přiřazení dokumentu k zápisu nebo k účtu pomocí "Drag & Drop" - i dodatečně
 • Nahlížení do dokumentu v přehledu účtu, deníku, přehledu OP a v dalších 
 • Vícenásobné přiřazení dokumentů jako je faktura nebo dodací list

Profitujte z výhod finančního účetnictví BMD!

Užitečné standardy 

V rámci standardní účetnní osnovy jsou dodávány všechny standardní účty i potřebná nastavení (daňové kódy, členění, účetní symboly,  ...). Ze standardní účetní osnovy můžete účty jednoduše převzít kliknutím myši. Standard můžete samozřejmě upravovat a doplňovat podle svých potřeb.

Logika účtování

U účetních symbolů je nastavena logika účtování. Účtování je tak zajištěno mnoha logickými kontrolami a tím je chyba prakticky vyloučena. Pokud přesto potřebujete provést opravu, je možné pořízené účetní zápisy libovolně měnit, mazat a nově zadávat až do okamžiku uzavření účetního okruhu nebo odevzdání přiznání k DPH.

Přizpůsobitelná účetní obrazovka 

V účetním programu si můžete nastavit zobrazení sloupců a oblast účtů zcela individuálně. Můžete sami rozhodnout, jaké údaje se mají zobrazovat v detailním okně.

Vyhodnocení

Vedle rozsáhlých standardních vyhodnocení můžete využívat generátor sestav pro volné vytváření sestav podle vlastních požadavků. Různé analytické nástroje vám stisknutím tlačítka připraví data v grafické podobě. Z přehledů na obrazovce, jako jsou například přehled obratů nebo přehled zůstatků, se můžete kdykoli přepnout do detailního náhledu účtu.

Bezpapírové účtování

BMD nastavuje nové standardy v oblasti digitálního zpracování dokladů. Při bezpapírovém účtování jsou doklady naskenovány a následně zaúčtovány obvyklým způsobem.
Zároveň je originální doklad na pozadí automaticky archivován do systému  správy dokumentů (BMD DMS). Tak je původní doklad kdykoli k dispozici v různách omlastech programu na pouhé stisknutí klávesy. Pokud je doklad načten s kódem OCR  nebo QR, mohou být data dokladu přímo převzata do účetní řádky.

Bezpapírové účtování – spolupráce klienta a účetní kanceláře

 • Zaúčtování odkudkoli, nezávisle na místě
 • Automatická archivace dokladů
 • Rychlejší zpracování než při použití papíru

Bezpapírové účtování nabízí výhody, které jsou okamžitě zřejmé:

 • Účetní (daňový) poradce může doklad zaúčtovat okamžitě, není nutné aby mu byl doručen papírový doklad.
 • Přístup k originální faktuře je možný kdykoli, protože je automaticky zaarchivována.
 • Faktury lze vyhledávat elektronicky, včetně fulltextového vyhledávání.

Ke každému dokladu existuje dokument a originální dokument je automaticky součástí účetního zápisu.

Při digitálním pořízení dokladu mohou být využity různé cesty pro zpracování dat. Záleží na natom, v jakém rozsahu jsou data dokladu klientem zpracován.

 • Klient doklady jen naskenuje. Z tohoto skenu jsou data následně načtena a zaúčtována.
 • Klient data dokladu již připravil a pak budou jen automaticky přenesena do účetního záznamu.
 • Doklady byly klientem naskenovány, zpracování dat proběhne v kanceláři a zaúčtování může být provedeno relativně automaticky.

 

Přiznání k DPH a kontrolní hlášení

Formulář přiznání k DPH je zpracován a vyplněn automaticky. Rovněž jsou automaticky vytvářeny sestavy pro záznamní povinnost a kontrolní hlášení. Program automaticky vytváří příslušné XML soubory a ukládá je pro nahrání na daňový portál. 

 

Další funkce

Dodávky v rámci EU

Pokud je účtována dodávka v rámci EU a u účtu není zadáno odpovídající DIČ, zobrazí se automaticky požadavek na jeho zadání. Zadané číslo je automaticky zkontrolováno.

Souhrnné hlášení

Vytvoření XML souboru pro předání na daňový portál.

Předpořízení HNIM

Ve spojení s Investičním účetnictvím BMD budou již při účtování pořízena základní data HNIM. Po dokončení účetního zápisu se automaticky okno programu "Předpořízení investic". Tam budou automaticky z účetního zápisu a z kmenových dat účtu přeneseny údaje relevantní pro investiční účetnictví. Tyto údaje mohou být upraveny nebo doplněny a budou uloženy pro přenesení do investičního účetnictví.

BMD Česká republika
Komplexní informační technologie s.r.o.

Salvátorská 931/8

CZ-11000 Praha

obchod@kit.cz
 

BMD Česká republika
Komplexní informační technologie s.r.o.

Chelčického 15

CZ-37001 České Budějovice

+420 387 312 345

obchod@kit.cz

Follow us

Sledujte nás na Facebook
Sledujte nás na Xing
Sledujte nás na LinkedIn
Sledujte nás na YouTube
Sledujte nás na Kununu
Sledujte nás na Instagram
Poptávky

Poptávky

Telefonáty

Telefonáty