Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge von Tschechien CZ
vyhledávání

Faktura Com: Jednoduchý a nebyrokratický program pro vytváření faktur

Značný počet společností s jednou osobou a malých a středních podniků se při fakturaci spoléhá na Word nebo Excel i přes různé související problémy a rizika. Z tohoto důvodu nabízí BMD Faktura Com snadné a integrované řešení pro digitální fakturaci, které těmto problémům automaticky předchází bez jakékoli akce z vaší strany.


Faktura Com snižuje zdroje chyb souvisejících s manuální fakturací

Faktura Com umožňuje vašim klientům rychle, snadno a okamžitě vytvářet správné faktury. To poskytuje nejen podporu likvidity, ale také umožňuje vašim klientům soustředit se na jejich hlavní obchodní činnost. Ruční chyby, jako je dvojité přiřazení čísel dokladů, údajů a částek daní, které nejsou aktuální, nebo chybějící informace na fakturách, již nejsou problémem.

To je jeden z mnoha důvodů, proč je Faktura Com od BMD ideálním nástrojem pro společnosti s jednou osobou a malé a střední podniky, které pracují s jednorázovými i trvale uloženými zákazníky a články (viz obr. 1).

Jednoduchá instalace a rychlé spuštění

Nastavení fakturace pomocí Faktura Com na platformě klienta BMD Com klienta daňové poradenské společnosti netrvá déle než deset minut. Program poté automaticky zajistí, aby byla čísla po sobě jdoucích faktur správně uložena a aby byly stanoveny příslušné daňové sazby (domácí, EU, třetí země).
Pomocí asistenta nastavení můžete nastavit alokaci účtu pro účetnictví a pro jednu nebo více daňových sazeb. Můžete vybrat buď standardní účtovou osnovu, nebo přidělení jednotlivých účtů.


Vytvářejte přizpůsobené faktury a bez chyb je znovu používejte

Máte možnost uložit faktury, které jste vytvořili pomocí BMD Faktura Com jako šablonu, nebo je duplikovat pro nové objednávky. Program automaticky aktualizuje standardní informace.

Kromě toho můžete faktury uložit jako PDF a v případě potřeby je přímo odeslat pomocí integrovaného e-mailového klienta (viz obr. 2). Je také možné snadno stáhnout nebo vytisknout vytvořené dokumenty. V neposlední řadě můžete bez velké námahy vytvářet zrušení nebo kredity z již existujících faktur.

Šablony pro výtisky a také možnost nahrát firemní loga vám umožní vytvořit individuální design pro vaše faktury. Aby příjemce mohl snadno a bezpečně převést fakturovanou částku, poskytuje Faktura Com možnost zahrnout na fakturu QR kód (STUZZA).


Snadná archivace a hodnocení dokumentů

Faktury vytvořené pomocí Faktura Com lze automaticky zaúčtovat do finančního účetnictví daňové poradenské firmy. Integrace do BMD Com umožňuje klientům těžit ze systému správy dokumentů od první faktury. Prostřednictvím archivu můžete snadno a pohodlně kdykoli přistupovat k vytvořeným dokumentům. To šetří kapacitu a čas jak pro společnosti, tak pro daňové poradce.

S vhodným účetním řešením, jako je například finanční účetnictví BMD v kombinaci s naším systémem správy dokumentů, může příjemce faktury automaticky importovat údaje z faktury pomocí přiloženého QR kódu. Další výhodou Faktura Com jsou integrované možnosti statistik a hodnocení, které vám pomohou udržet si přehled o svých obchodních aktivitách (viz obr. 3).

BMD roste s vaším podnikáním

Pokud vaše firma přeroste modul Faktura Com, můžete snadno přepnout na instalaci BMD NTCS na svém vlastním serveru nebo v cloudu BMD. Při práci s BMD máte tu výhodu, že můžete bez problémů exportovat zákazníky a faktury z Faktura Com a přímo je importovat do vašeho BMD NTCS.

BMD Česká republika
Komplexní informační technologie s.r.o.

Salvátorská 931/8

CZ-11000 Praha

obchod@kit.cz
 

BMD Česká republika
Komplexní informační technologie s.r.o.

Chelčického 15

CZ-37001 České Budějovice

+420 387 312 345

obchod@kit.cz

Follow us

Sledujte nás na Facebook
Sledujte nás na Xing
Sledujte nás na LinkedIn
Sledujte nás na YouTube
Sledujte nás na Kununu
Sledujte nás na Instagram
Poptávky

Poptávky

Telefonáty

Telefonáty