Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge von Tschechien CZ
vyhledávání

CRM Software od BMD = snadné a jasné řízení vztahů se zákazníky

Software BMD CRM (Customer Relationship Management) je optimální kombinací správy dokumentů a organizace kanceláře. BMD Customer Relationship Management Software (CRM) podporuje vaše kontakty s odběrateli, dodavateli i zájemci.

Hlavní body BMD CRM

 • optimální podpora vašich kontaktů se zákazníky
 • snadná a efektivní organizace kanceláře
 • flexibilní systém přístupových oprávnění jako základ pro ochranu citlivých dat
 • volně definovatelné workflow pro podporu podnikových procesů
 • optimalizace řízení vztahů se zákazníky
 • Web CRM – přístup k nejdůležitějším datům a funkcím CRM i na cestách

Výhody

 • centrální správa kmenových dat. 
 • u zákazníků může být uložen libovolný počet adres a telefonních čísel, která můžete používat; stejně tak můžete pracovat i s dalšími kontakty, které jsou zajímavé pro korespondenci, akviziční činnost a strategický marketing
 • efektivní využívání dat o klientech a adresách (hromadné dopisy, oběžníky, sledování distribuce, vyřizování hromadného rozesílání s menší potřebou manipulace apod.) 
 • snadná a efektivní organizace kanceláře
 • pružný systém přístupových oprávnění jako základ pro zajištění ochrany citlivých dat. 
 • podpora podnikových procesů využíváním volně definovatelných workflow.

Informace důležité pro rozhodování

Jedním stisknutím tlačítka vyvoláte v CRM informace potřebné pro rozhodování o vašich klientech i z dalších licencovaných modulů BMD:

 • obrat 
 • nákupní chování 
 • platební morálku 
 • marketingové charakteristiky

Skutečnou převahu nad jinými produkty získává řízení vztahů se zákazníky díky plné integrovanosti. Software BMD CRM je plně integrován do celé aplikace BMD.

CRM jako organizační opatření

Dostáváte organizační řešení, které je plně integrováno do 

 • pořízení zakázek ERP 
 • výkaznictví (přehledu o nákladech v rámci kontrolingu a nákladovému účetnictví) 
 • kompletního účetnictví.

Díky systému BMD CRM budou mít všichni vaši pracovníci přehledně k dispozici veškeré informace o odběratelích/zájemcích/dodavatelích.

Workflow

Tvorba postupů

Pomocí workflow mohou být popsány nejrůznější procesy ve vaší společnosti v soustavě pravidel a příslušných zaměstnanců. Tak mohou být například pro dokumenty nastavena různá pravidla pro namapování jejich postup společností. Je to například nabídka, kterou nejprve zkontrolovat příslušný prodejce a od určité výše také vedoucí prodeje, nebo smlouva, která musí být nejprve schválena ředitelem, než je předána k dalšímu zpracování na příslušné místo.

Odsouhlasení termínů, schvalování evidence

Existuje celá řada dalších možností využití. Kromě toho jsou k dispozici také workflow pro odsouhlasení termínů (např. dovolené, školení,...) a pro schvalování výkazů v časové evidenci. 

Zachování přehledu

Nástrojem workflow jsou úkoly, které jsou postupně vytvářeny podle nadefinovaných pravidel. Vyřízením úkolu se spustí další krok definovaný ve workflow, až do okamžiku, kdy jsou splněny všechny kroky. U každého dokumentu je vidět, kterým workflow postupuje a v kterém bodě zpracování se právě nachází.

Web CRM

Prostřednictvím internetu můžete pohodlně pracovat se svými denními úkoly a termíny.

Výhody:

 • S aplikací WEB CRM také archivujete své dokumenty kdekoli (za předpokladu přístupu k internetu) a okamžitě.
 • Máte k dispozici své termíny, úkoly a dokumenty na místě - u zákazníka. Tedy tam, kde je potřebujete.
 • Data jsou okamžitě ukládána do centrální databanky, do které je uživatel přihlášen. Díky tomu jsou okamžitě dostupná a viditelná i pro všechny ostatní uživatele. 

Další integrace

 • Synchronizace se smartphony a MS Office 
 • automatická archivace z MS Office
 • propojení s externími programy pomocí ovladače tiskárny 
 • vyvolání informací o zákazníkovi z libovolného místa programu 
 • rozmanité možnosti zobrazení organizace společnosti (zodpovědní pracovníci, workflow, sledování akcí, automatická upozornění a upomínky atd.). 
 • Personalistika 
 • BMD Projekt (Správa projektů, organizace projektů, řízení projektů a plánování nasazení osob)

BMD Česká republika
Komplexní informační technologie s.r.o.

Salvátorská 931/8

CZ-11000 Praha

obchod@kit.cz
 

BMD Česká republika
Komplexní informační technologie s.r.o.

Chelčického 15

CZ-37001 České Budějovice

+420 387 312 345

obchod@kit.cz

Follow us

Sledujte nás na Facebook
Sledujte nás na Xing
Sledujte nás na LinkedIn
Sledujte nás na YouTube
Sledujte nás na Kununu
Sledujte nás na Instagram
Poptávky

Poptávky

Telefonáty

Telefonáty