Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge von Tschechien CZ
vyhledávání

BMD CRM & DMS

BMD CRM se přizpůsobuje vašim interním organizačním procesům a usnadňuje každodenní práci díky komplexní integraci do prostředí BMD.

Kmenová data, centrální funkce

Samozřejmostí je správa všech kmenových dat. Sem patří kromě jiného:

 • kmenová data klientů, dodavatelů, společníků a kalších kontaktních osob
 • odpovědní zaměstnanci za jednotlivé agendy, včetně variabilního definování oblastí odpovědnosti (odpovědný účetní, který zpracovává účetnictví, …)
 • skupiny odběratelů, seznamy adresátů

Vedle správy kontaktních osob u klientů funguje stejně i správa institucí – finanční úřady, obce, zdravotní pojišťovny, …

 

Využívejte tvorbu přehledů z kmenových dat. K dispozici máte řadu možností třídění, filtrování a porovnávání. Každý vytvořený přehled na obrazovce je možné vytisknout nebo exportovat do Excelu.

Ulehčení práce: Data lze spravovat snadno a bez zbytečností.


Rozsáhlé možnosti nastavení přístupových oprávnění omezují provádění následujících činností na vymezený okruh oprávněných uživatelů:

 • změny nastavení systému
 • prohlížení, příp.zpracování citlivých dat
 • zpracování rozsáhlých objemů dat (archívy, firmy, kategorie dat)
 • ochrana určitých odběratelů a s nimi souvisejících dat
 • oprávnění pro vyvolání fukcí a menu podle rozdílných požadavků jednotlivých oddělení, pracovníků, …

Vítejte v navigátoru odběratelů!

Komplexní a kdykoli přístupná složka odběratele je skutečností. Všechny údaje, které mají nějakou souvislost s odběratelem, vyvoláte rychle a přehledně.


Jedním kliknutím získáte přístup k požadovaným datům, ať už se jedná o kmenová data zákazníka, odpovědnosti zaměstnanců nebo dokumenty.


V telefonním seznamu rychle najdete potřebné telefonní číslo nebo mailovou adresu vašeho zákazníka. Pomocí kroniky si můžete ukládat poznámky, informace, poznatky (např. zvláštní ujednání) k danému klientovi. Je možný přístup do účetnictví na účet odběratele a jeho otevřené položky. Veškeré kontakty s odběratelem najdete souhrnně a strukturovaně v deníku kontaktů. Kalendář odběratele poskytuje informace o všech termínech a úkolech spojených se zákazníkem.

BMD CRM představuje klasickou správu kanceláře. Díky liště symbolů nebo liště pro rychlé spuštění máte pohodlný přehled o všech používaných funkcích, které můžete spouštět jedním kliknutím. V kalendáři pracovníka jsou sloučeny všechny důležité pracovní nástroje (termíny, úkoly) zaměstnance. 

V BMD CRM máte k dispozici tyto oblasti:

Termíny

Správa termínů umožňuje zadávání a kontrolu termínů pro pracovníky, skupiny pracovníků, odběratele/dodavatele, instituce atd.. Termín může být přidělen více pracovníkům nebo delegován kolegovi.

Úkoly

Správa úkolů zahrnuje všechny zadané úkoly. Úkoly slouží k přidělení práce příslušným pracovníkům. Výhoda používání úkolů proti mailům spočívá v tom, že úkoly jsou sledovatelné a jejich přiřazení ke klientovi a pracovníkovi také velmi usnadňuje získání přehledu o úkolech jak ze strany pracovníka, tak ze strany klienta.

 

Úkoly mohou být vedle správy úkolů vytvářeny také ve správě pošty, v protokolu z jednání, v telefonním protokolu, ve správě dokumentů nebo prostřednictvím workflow.


Další výhodou je, že termíny a úkoly mohou být synchronizovány s Outlookem - a to oběma směry.

Telefon

Telefonní protokoll slouží k zaznamenání všech příchozích i odchozích telefonních hovorů, které vedete se zákazníky, institucemi a dalšími partnery nebo jejich kontaktními osobami..

Deník kontaktů

V závislosti na nastavení obsahuje deník kontaktů všechny informace (tzv. kontakty), které byly uloženy k odběrateli, dodavateli, instituci apod.. Jedná se například o termíny, úkoly, lhůty, telefonáty, dokumenty, poštovní zásilky, protokoly z jednání a události.

Statistíka kontaktů vám pomůže zodpovědět například tyto otázky:

 • Kolik kontaktů mám se svými zákazníky?
 • Jak často dochází ke kontaktu v určitém časovém období?
 • Kterých kontaktů přibývá a kterých ubývá?

Prostředky

Ve správě prostředků máte k dispozici interní systém zápůjček. Zaměstnanci mají pro výkon své práce přehledně k dispozici různé prostředky, jakými jsou například automobily, místnosti, média a další. Ve správe prostředků jsou tyto prostředky evidována a jsou následně k dispozici  i v jiných částech programu, např. v kalendáři.

Plán prostředků

Součástí správy prostředků je i plán prostředků. V něm je okamžitě vidět, které prostředky jsou momentálně k dispozici a které jsou již rezervovány.

Vyhodnocení CRM

Při běžném používání CRM zaznamenávají vaši zaměstnanci obrovské množství informací. Pokud se tyto informace týkají odběratelů, dodavatelů, možných dodavatelů nebo zájemců ze správy kmenových dat osob, nabízí BMD možnost jejich zobrazení ve  vyhodnoceních CRM podle různých kritérií. Jde například o kontrolu kontaktů, statistiku kontaktů, statistiku kontaktů s porovnáním.

Ve statistice kontaktů jsou tyto kontakty statisticky vyhodnoceny pro zadané období. Ve statistice jsou zahrnuty všechny činnosti evidované v deníku kontaktů.

Statistika kontaktů s porovnáním nabízí možnost sledovat intenzitu a druh kontaktu s odběratelem / zájemcem / dodavatelem / možným dodavatelem. Lze porovnávat statistiku kontaktů ve dvou nezávisle definovaných obdobích.

Při kontrole kontaktů je osoba uvedena v popředí. Ve sloupcích jsou pak zobrazeny kontakty sumárně podle druhu kontaktu. Osoby bez kontaktů jsou uvedeny také.

Jednotlivá vyhodnocení můžete pomocí zadávacích polí ohraničit na vybrané odběratele, zaměstnance, časové období, společníka nebo vedoucího oddělení.

Náměty

Správa námětů umožňuje evidenci a vyhledání námětů.
Náměty mohou být rovněž zobrazeny v deníku kontaktů, pokud byly přiřazeny konkrétním osobám.
 

Budík

Ve správě budíků je možné vytvořit jeden nebo více budíků pro připomenutí. Pro přihlášeného uživatele se zobrazí přehled všech připomínek.

Interní zprávy

Interní zprávy mohou v CRM jednak sloužit pro automatické upozornění při novém vytvoření nebo změně termínu, úkolu nebo lhůty jiným pracovníkem, jednak mohou být používány jako interní prostředek komunikace ve firmě.

Odstraněné objekty

Ve správě "odstraněných objektů" se zobrazí všechny odstraněné úkoly, termíny a náměty (jako odstraněné úkoly).  Nedopatřením smazané datové věty zde mohou být obnoveny, ale pouze příslušným uživatelem nebo osobou, která datovou větu odstranila.

Dokument management system - DMS

Využívejte přednosti systému pro správu dokumentů, který je součástí BMD CRM: Podrobně o DMS

BMD Česká republika
Komplexní informační technologie s.r.o.

Salvátorská 931/8

CZ-11000 Praha

obchod@kit.cz
 

BMD Česká republika
Komplexní informační technologie s.r.o.

Chelčického 15

CZ-37001 České Budějovice

+420 387 312 345

obchod@kit.cz

Follow us

Sledujte nás na Facebook
Sledujte nás na Xing
Sledujte nás na LinkedIn
Sledujte nás na YouTube
Sledujte nás na Kununu
Sledujte nás na Instagram
Poptávky

Poptávky

Telefonáty

Telefonáty