Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge von Tschechien CZ
vyhledávání

Software pro finanční plánování - příprava na budoucnost

Controlling „obratem ruky“ – málo námahy, mnoho užitku a velký dopad

Software pro finanční plánování BMD činí velmi přehlednou jak vaši finanční a likviditní situaci, tak stav obratu, zisku či majetku, stejně jako náklady vaší společnosti. Díky těmto informacím můžete nasměrovat firmu k úspěšné budoucnosti.

Hlavní výhody controllingu BMD

  • Transparentnost finanční a likvidní situace vaší společnosti
  • Srozumitelné zobrazení stavu obratu, zisku a majetku
  • Použití tří prvků plánování:  plánovaná výsledovka, finanční plán, plánovaná bilance
  • Profesionální rozhodovací podklady pro dosažení firemního úspěchu
  • S finančním plánováním BMD jste připraveni pro budoucnost

Plánovaná výsledovka

V plánované výsledovce budou na základě aktuálního roku zadávány hodnoty rozpočtu pro následující rok(y) a porovnávány náklady a výnosy. Přitom je možné hodnoty rozpočtu přebírat z nákladového účetnictví BMD, ze skladového hospodářství nebo z rozpočtu mezd..

Finanční plán

Ve finančním plánu je zobrazen platební tok a vývoj likvidity na základě skutečných pohybů financí ve finančním účetnictví. Finanční plán můžete vytvářet jak přímou, tak nepřímou metodou.

Plánovaná bilance

Na základě údajů výsledovky a finančního plánu vzniká plánovaná bilance, která zobrazuje budoucí majetkovou a kapitálovou situaci vašeho podniku. Je také základem pro stanovení ekonomických ukazatelů (rentabilita, návratnost investic, apod.).

BMD Česká republika
Komplexní informační technologie s.r.o.

Salvátorská 931/8

CZ-11000 Praha

obchod@kit.cz
 

BMD Česká republika
Komplexní informační technologie s.r.o.

Chelčického 15

CZ-37001 České Budějovice

+420 387 312 345

obchod@kit.cz

Follow us

Sledujte nás na Facebook
Sledujte nás na Xing
Sledujte nás na LinkedIn
Sledujte nás na YouTube
Sledujte nás na Kununu
Sledujte nás na Instagram
Poptávky

Poptávky

Telefonáty

Telefonáty