Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge von Tschechien CZ
vyhledávání

Ćasová evidence BMD

Časová evidence: snadná, flexibilní, mobilní, automatická

Program pro časovou evidenci je používán ve všech oblastech podnikání a bez ohledu na velikost firmy. Nasazení přínáší efekt od malých obchodních společností až po velké výrobní podniky. Díky snadno definovatelným časovým modelům a flexibilnímu generátoru vzorců lze vyhovět jakémukoliv nastavení pracovní doby.

Hlavní body:

 • snadno definovatelné časové modely
 • použití bez ohledu na zaměření a velikost podniku
 • plně automatické funkce na základě evidovaných časů: ocenění přesčasů, výpočet příplatků, správa nevýkonových časů, … 
 • flexibilní možnost evidence (terminál, čtečka karet/čárového kódu/otisku prstu, …)
 • pokrytí každého rozvržení pracovní doby

 

 

Možnosti časové evidence

Možnosti evidence pracovní doby jsou právě tak variabilní jako vaše techické vybavení:

na terminálu počítače

Zaměstnanec obsluhuje program běžným způsobem myší nebo klávesnicí, a to buď na svém PC nebo na vyhrazeném zařízení umístěném u vchodu.

na dotykové obrazovce terminálu

Zadávací maska vytvořená speciálně pro dotykové obrazovky umožňuje intuitivní ovládání a lze ji přizpůsobit individuálním požadavkům.

pomocí čtečky karet/čárového kódu/otisku prstu

Počítač nebo dotykový terminál mohou být doplněny o zařízení pro snímání čárového kódu, karet (transpoder, čip) nebo otisku prstu.

možnosti evidence práce z domova

BMD nabízí moduly jako Mobilní evidence času nebo Webová evidence času.

docházkový terminál

V oblasti docházkových terminálů spolupracujeme s řadou renomovaných výrobců jako jsou například Kaba Benzing, PCS, Datafox, Codatex, …. Možnosti konfigurace sahají od jednoduchých zařízení pro sběr dat až po kompletní zařízení BDE.
Průmyslové terminály jsou nejlepší volbou pro umístění ve výrobních halách z důvodu existujících nepříznivých podmínek (nečistoty, prach, …).

Evidence času přes web

Provádění časových zápisů kdykoli a odkudkoli

Umožněte svým zaměstnancům provádět evidenci času snadno a odkudkoli.
Vedle snadného pořízení časových záznamů je na webové platformě k dispozici i možnost vyhodnocení v reálném čase:

 • Online zápisy k aktuálnímu okamžiku
 • Prohlížení časových záznamů zaměstnance
 • Úprava časových záznamů
 • Časové záznamy s oceněním (měsíční deník)
 • Žádost o dovolenou/náhradní volno
 • Přehled přítomnosti/nepřítomnosti

Základní prvky modulu Časová evidence:

Správa kmenových dat 

 • Kmenová data osob, výkazy, modely dne a týdne, oddělení, modely zaokrouhlování, svátky, modely přestávek, zúčtovací období, automatické druhy účtování,...
 • Předběžné plánování a evidování dovolených, seminářů a termínů nepřítomnosti
 • Samostatná správa hesel
 • Generátor sestav
 • Podpora modelů směn a jejich individuálního oceňování

Zápisy

 • Evidence v dialogu na vašich stávajících terminálech nebo pracovních stanicích, ale také s možností použití čtečky karet integrované do klávesnice
 • Jednoduché následné zpracování jednoho nebo všech zápisů
 • Systém přístupových správ pro všechny dílčí programy
 • Schválení ručně provedených záznamů vedoucím osobního oddělení s vložením texu zdůvodnění
 • Evidence na docházkových terminálech

Vyhodnocení

 • Online telefonní seznam přítomných a nepřítomných pracovníků
 • Online informace o termínech nepřítomných pracovníků - propojení se systémem klientských informací
 • Měsíční deník: měsíční přehled časů všech pracovníků (plánované a skutečné časy, přesčasy, náhradní volno) pro jeden měsíc nebo libovolně zvolené období
 • Denní přehled: celkový přehled časů jednoho pracovníka pro jeden měsíc nebo pro libovolné zadané období
 • Přehled časových zápisů zaměstnance v určitém dni
 • Výpis následně upravených zápisů
 • Online Chefinfo: celkový přehled podle druhů účtování za všechny pracovníky
 • Zobrazení a vyhodnocení porušení jádra pracovní doby
 • Roční vyhodnocení druhů účtování za pracovníka
 • Grafické vyhodnocení druhů účtování za pracovníka
 • Generátor sestav z dat zápisů
 • Porušení předpisů o pracovní době/pracovním klidu
 • Potvrzení nevýkonových časů
 • Výtisk účtování nákl.účetnictví

Přehledy

 • Výtisk denních záznamů (skutečný čas, zaokrouhlený čas)
 • Výtisk odchylek od plánovaného času
 • Detailní deník měsíce
 • Kumulovaný deník (tříděný podle osobního čísla nebo oddělení)
 • Tisk součtů za druhy účtování pro zaměstnance
 • Přehled neproduktivních hodin zaměstnance
 • Výtisk linovolně vybraných druhů účtování
 • Generátor sestav z dat záznamů
 • Porušení povinného jádra pracovní doby

 

Přenos do EVZ

 • Automatické zobrazení záznamů z časové evidence v interním zúčtování výkonů - kontrola, jestli se časy v EVZ shodují s údaji časové evidence
 • Přehledná vyhodnocení z EVZ a časové evidence
 • Automatický převod a zaúčtování neproduktivních hodin do EVZ

Přenos do evidence výkonů

Automatický převod do projektového nákladového účetnictví

BMD Česká republika
Komplexní informační technologie s.r.o.

Salvátorská 931/8

CZ-11000 Praha

obchod@kit.cz
 

BMD Česká republika
Komplexní informační technologie s.r.o.

Chelčického 15

CZ-37001 České Budějovice

+420 387 312 345

obchod@kit.cz

Mohlo by Vás také zajímat

Produkty

Technika & Support

Firma

Follow us

Sledujte nás na Facebook
Sledujte nás na Xing
Sledujte nás na LinkedIn
Sledujte nás na YouTube
Sledujte nás na Kununu
Sledujte nás na Instagram
Poptávky

Poptávky

Telefonáty

Telefonáty