Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge von Tschechien CZ
vyhledávání

BMD Scan = digitální ukládání dokladů

V daňových a účetních kancelářích je kladen velký důraz na efektivitu práce, a to jak z hlediska využití času, tak z hlediska výše nákladů. V této oblasti poskytuje software BMD podporu mnoha různými způsoby. Vašim klientům je v oblasti digitální evidence dokumentů k dispozici široká škála produktů.

 

Existují následující možnosti digitální evidence dokladů: 

BMD Scan: Klient skenuje doklady

Klient v programu BMD Scan naskenuje doklady a předá je prostřednictvím databoxu účetní kanceláři. Volitelně mohou být naskenované dokumenty odesílány také mailovým klientem.

BMD Scan: Klient skenuje doklady a využívá možnost předpořízení dat

Při skenování je možné také částečně pořídit manuálně data. Zde lze využít předpořízení dat přes BMD.com.

Klient skenuje doklady a využívá automatické doplňování dat z rozeznávání OCR při skenování

Načtené údaje se okamžitě zobrazí. Pozice načtených dat je na skenu označena barevnou značkou, což výrazně usnadňuje kontrolu. Kvalita vyhledávání se vylepšuje, čím častěji skenujete dokumenty stejného typu. Pokud dojde k chybnému načtení, je možné jej hned ručně opravit

Formát XML (ISDOC)

Jedná se o strukturovaný digitální formát, ve kterém mohou být elektronické faktury automaticky zaúčtovány do BMD.

QR kód

BMD tuto technologii využívá a QR kódy je možné načítat i v programu BMD Scan. QR kód na faktuře obsahuje je standardně definovaném formátu informace o platbě (QR-platba), informace o faktuře (QR-faktura), případně obojí. Nezáleží na tom, jak vypadají faktury jednotlivých dodavatelů, což byla dosud velká překážka při zpracování naskenovaných faktur. QR kód, který obsahuje všechny údaje o platbě a faktuře, činí ruční zadávání zbytečným.

BMD Česká republika
Komplexní informační technologie s.r.o.

Salvátorská 931/8

CZ-11000 Praha

obchod@kit.cz
 

BMD Česká republika
Komplexní informační technologie s.r.o.

Chelčického 15

CZ-37001 České Budějovice

+420 387 312 345

obchod@kit.cz

Follow us

Sledujte nás na Facebook
Sledujte nás na Xing
Sledujte nás na LinkedIn
Sledujte nás na YouTube
Sledujte nás na Kununu
Sledujte nás na Instagram
Poptávky

Poptávky

Telefonáty

Telefonáty