Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge von Tschechien CZ
vyhledávání

BMD Com: jednoznačně větší pohodlí pro vaše klienty

Osobní péče o klienty představuje zvláštní potenciál a je významným faktorem úspěchu. S platformou BMD.com zjistíte, o kolik jednodušší, přehlednější a především efektivnější může být vaše spolupráce s klienty. Zapojíte své klienty do vlastní interní informační sítě.  Klientská platforma BMD.com poskytne vašim klientům zcela nový rozměr informací.  Ty jsou k dispozici v přehledném a dobře obsluhovatelném prostředí.

Vedle všeobecných informací pro klienta a termínů je možné zde nalézt také následující informace:

 • vyhodnocení v reálném čase, podnikové analýzy,
 • dokumenty – smlouvy, zprávy a mnoho dalších
 • interaktivní sestavy („otevřené položky“, „platební návrh“)
 • formuláře ke stažení
 • pořízení pokladny přes web

Váš klient získá prostřednictvím webového portálu snadný přístup k informacím, které byly uloženy a uvolněny pro poskytnutí klientovi. A to nepřetržitě = 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.
Klient může také nahrávat naskenované dokumenty pro bezpapírové účtování. A to vše i prostřednictvím smartphonu s aplikací BMD Com App. Vašim klientům se tak otevírá svět informací.
 

BMD Com App: váš vstup do prostředí webu

Možnosti zjišťování informací jsou dány tím, které body hlavního menu se zobrazí na vstupní obrazovce. Účetní a daňová kancelář vytváří pro své klienty přístupová oprávnění, na kterých záleží, jaké body menu a možnosti spuštění programů se zobrazí.

Funkce CRM: Důležité pro klientské informace a předávání dat

Klientovi poskytnete informace a usnadníte předávání dat:

 • Dokumenty
 • Můj správce
 • Formuláře ke stažení
 • Termíny
 • Klientské informace

Všechny Dokumenty s příznakem uvolnění pro klienta (smlouvy, výkazy, sestavy apod.) jsou k dispozici pro náhled. Dokumenty, které klient prohlédl, jsou označeny. Zobrazené dokumenty je možné filtrovat, například podle kategorie. Klient si může kdykoli v bodu Můj správce zjistit (případně s fotografií), který pracovník kanceláře jej má na starost, a také to, jaké služby byly sjednány. Uvedení telefonního čísla a případně mailové adresy správce ještě urychlí přímý kontakt mezi klientem a jeho správcem.

Formuláře ke stažení klientovi nesmírně usnadní práci. Je pro nějakou činnost potřeba vzorová předloha? Zásadou je poskytnout předlohu jednoduše ke stažení. Když je při ukládání termín označen příznakem pro uvolnění, budou kompletní údaje termínu vidět ve správě termínů BMD. Klientské informace poskytují klientovi chronologicky seřazený přehled informací.

Databox pro klienta

Snadné předávání dokladů do kanceláře

Pomocí datové schránky vytvořené pro klienta u účetní a daňové kanceláře může probíhat předávání dat (např. účetnictví vedené v podniku je pro účely roční závěrky předáno daňovému poradci nebo po závěrce opět vráceno klientovi).
 

Předávání dokladů k zaúčtování

Datovou schránku lze také použít pro přenášení dokumentů naskenovaných ve firmě do účetní kanceláře k zaúčtování. Tyto dokumenty se automaticky ukládají do složky pro bezpapírové účtování a jsou tak bez zbytečných mezikroků k dispozici pro další zpracování v účetní kanceláři.
 

Ofocení dokladů smartphonem

Ofotografované doklady jsou okamžitě přenášeny do příslušné složky klienta v účetní kanceláři.

Přebírání dokladů pro zaúčtování

Pomocí funkcí databoxu mohou být dokumenty naskenované ve firmě přenášeny k zaúčtování do daňové a účetní kanceláře. Doklady se automaticky ukládají do složky pro bezpapírové zpracování dokladů a jsou bez dalších mezikroků k dispozici pro další zpracování v kanceláři.
 

Ofotografování dokladů smartphonem

Vyfotografované dokumenty jsou okamžitě přenášeny do daňové a účetní kanceláře do schránky klienta.

 

Dokumenty

Je možné prohlížet všechny dokumenty (smlouvy, výkazy, sestavy apod.), které byly při archivování označeny příznakem uvolnění pro klienta. Dokumenty již prohlédnuté klientem jsou označeny. Zobrazené dokumenty je možné filtrovat, např. podle kategorie.

Funkce FIÚČ

Přes webový portál jsou k dispozici také důležitá vyhodnocení a analýzy z finančního účetnictví. Kromě toho je možné zde připravit účtování jednoduchých účetních případů a zaplatit faktury.

 • Podniková analýza: pro přesnou analýzu podniku - od kumulovaného zobrazení až k jednotlivé řádce dokladu. Pokud se provádí archivace dokladů, je možné na webovém portálu zobrazit i dokument.
 • Přehled likvidity: novinka pro vaše klienty – přehled likvidity i na smartphonu! S BMD Com má klient přehled nejen o vývoji svých výnosů, ale i o své likviditě.
 • List účtu: Lze zadávat všechny druhy účtů. Pokud byl u položky dokladu archivován dokument, je možné i tento dokument vyvolat na smartphonu..
 • Přehled OP: otevřené položky můžete nejen prohlížet, ale také interaktivně u faktur nastavovat blokaci upomínek nebo plateb. To umožní účetní kanceláři provádět zpracování upomínek a připravovat platební příkazy.
 • BAKAWA: díky této možnosti pořizování dat pro pokladní knihu získáváte významnou výhodu: pokladní doklady lze zadávat z jakéhokoliv PC nebo PADu. Při pořizování položky je možné zároveň pomocí skenovacího modulu BMD přenést i originální doklad. Předpořízené údaje mohou být v účetní kanceláři ještě upraveny a pak automaticky zaúčtovány. Připojené naskenované originální dokumenty se automaticky ukládají do archívu mandanta k příslušné položce účtu. Originální doklad lze vyvolat jak z archívu, tak i z účetního zápisu nebo nákladového střediska.

Můj správce

Klient si může kdykoli vyvolat (i s fotografií), kdo z kanceláře jej má na starost a jaké výkony byly sjednány Pokud se zobrazí i telefonní spojení na pevnou linku nebo mailová adresa, může se klient obrátit přímo na pověřeného pracovníka.

Funkce časové evidence

Řadu funkcí časové evidence lze ovládat i přes BMD Com, například pořizování evidence času. Takto pořízené zápisy mohou být dále zpracovávány. Na základě oprávnění je možné také prohlížet přehled přítomnosti nebo časovou evidenci jednotlivých pracovníků.

BMD Česká republika
Komplexní informační technologie s.r.o.

Salvátorská 931/8

CZ-11000 Praha

obchod@kit.cz
 

BMD Česká republika
Komplexní informační technologie s.r.o.

Chelčického 15

CZ-37001 České Budějovice

+420 387 312 345

obchod@kit.cz

Mohlo by Vás také zajímat

Produkty

Technika & Support

Firma

Follow us

Sledujte nás na Facebook
Sledujte nás na Xing
Sledujte nás na LinkedIn
Sledujte nás na YouTube
Sledujte nás na Kununu
Sledujte nás na Instagram
Poptávky

Poptávky

Telefonáty

Telefonáty