Nachádzate sa tu: Pre podniky » Nákladové účtovníctvo

BMD Nákladové účtovníctvo – náklady vždy pod dohľadom

BMD Nákladové účtovníctvo vnáša do nákladov transparentnosť. Prináša fundovanú informačnú základňu pre plánovanie a riadenie nákladov vo Vašom podniku.

 

BMD nákladové účtovníctvo zahŕňa nasledujúce oblasti:

 • Celkové náklady
 • Hraničné náklady
 • Plánované náklady
 • Výpočet obchodného rozpätia

Nákladové typy

Okrem nákladových stredísk a nositeľov nákladov sú Vám k dispozícii ďalšie tri voľne definovateľné nákladové typy:

 • Oddelenia
 • Dimenzie
 • Oblasti pôsobenia

Tieto nákladové typy dovoľuje BMD Nákladové účtovníctvo ľubovoľne definovať v mnohých stromových a uzlových štruktúrach. Pomocou rozdeľovacieho kľúča môžete náklady deliť percentuálne alebo pomerne medzi strediská, nositeľov nákladov a tieto tri ďalšie nákladové typy. Vďaka viacerým variantom rozpisu nákladov môžu byť pomocné nákladové strediská úplne jednoducho presunuté na hlavné nákladové stredisko a/alebo nositeľa nákladov.

Plánovanie

S programom Plánovania v BMD Nákladovom účtovníctve môžete pre týchto päť nákladových typov okrem iného zadávať plánované hodnoty a množstvá, zobrazovať v ľubovoľnom množstve scenárov modelov plánov a zaviesť rozpočtovanie na nákladové typy. Nakoniec môžete jednoducho previesť plán nákladového účtovníctva do celkového rozpočtu.

Zostavy

Užitočné zostavy a rôzne obrazové výstupy Vám jednoducho a jasne prinášajú informácie o štruktúre nákladov a výnosov:

 • Zostavy jednotlivých alebo všetkých nákladových typov v kombinácii
 • Porovnanie s plánovanými či minuloročnými hodnotami
 • Prechod od úrovne členenia až na jednotlivý doklad
 • Grafické spracovanie vo Výkazníctve

Ďalšie funkcie

BMD Nákladové účtovníctvo Vám ďalej umožňuje:

 • Ručné zadávanie kalkulačných zápisov
 • Výpočet ukazovateľov
 • Flexibilné zobrazenie obdobia vďaka dynamickej časovej osi
 • Nastavenie všetkých variantov NÁÚČ na obrazovke
 • Vytvorenie individuálnych tlačových zostáv pomocou generátora zostáv

Predovšetkým informovanosť 

BMD Nákladové účtovníctvo Vám prináša dôležitú rozhodovaciu základňu. Podporuje Vás pri plánovaní a riadení Vašich nákladov. Máte prehľad, kde ktoré náklady vznikajú, v akej výške a ako sa vyvíjajú, takže môžete flexibilne a adekvátne zareagovať.

Informujte sa bezplatne

✆ +421 (2) 208 619 90
Mit der Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. | Datenschutzerklärung